Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Oddělení propagace a mediální komunikace
Ke Karlovu 2027/3
121 16 Praha 2

e-mail: bartlova@karlin.mff.cuni.cz