RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Oddělení propagace a mediální komunikace
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2

e-mail: bartlova@karlin.mff.cuni.cz

Co je rekreační matematika?

Rekreační matematika je odborný termín pro matematiku, která stojí na pomezí odborné matematiky a didaktiky. Jejím cílem je popularizovat matematiku a ukázat, že matematika může být zábavná. Skeptici říkají, že je to matematika, se kterou jste se ve škole nesetkali. A bohužel často mají pravdu.