Matematická analýza II - NOFY152


Obecné informace k průběhu přednášky

Základní odkazy:

tabulka s body ze cvičení
formulář pro zpětnou vazbu k předmětuPrůběh výuky:

přednášky budou (v čase jim určeném v rozvrhu) živě vysílány pomocí platformy Zoom, případně na streamu z učebny N1. Přihlašovací údaje pro odpovídajcí místnost na Zoomu budou pošlu před první přednáškou. Přednášky budou následně doplňovány tzv. hromadnáými konzultacemi. Pokud by se pravidla změnila, například s přechodem na tzv. hybridní výuku, budu vás (bude-li to v mých silách) o změnách včas informovat.

Hromadné konzultace budou probíhat přes platformu Zoom a budou určeny (především) k vyjasnění případných nejasnosti z přednášky, cílem bude projít postupně odpřednesenou látku a zodpovědět příslušné dotazy.

Individuální konzultace k přednášce nebudou probíhat v žádném předem daném termínu, ale po individuální dohodě s přednášejícím, a to opět přes platformu Zoom a ve výjimečných případech osobně (tato pravidla se podle vývoje situace mohou v průběhu semestru změnit).

Průběh cvičení bude do značné míry záviset na cvičícím, ale obecně platí, že cvičení bude probíhat přes platformu Zoom. Přihlašovací údaje pro odpovídajcí místnost na Zoomu budou zaslány studentům cvičícím před prvním cvičením. Na všech cvičeních budou rovněž následující (stejná) pravidla pro udělení zápočtu: během semestru se budou na cvičení psát tři zápočtové testy, za každý bude možno získat až 10 bodů. Navíc bude možno získat až 10 tzv. bonusových bodů, které by měly zohlednit práci v průběhu semestru (forma jejich získávání bude záležet na cvičícím, může se například jednat o řešení domácích úkolů, nebo nějakou formu aktivity na cvičení). Podmínkou pro získání zápočtu bude obdržení alespoň 15 bodů z celkového počtu 40 možných.

Aktuální počet bodů ze cvičení bude (podobně jako v minulém semestru) k nalezení v centrální tabulce (počínaje druhým týdnem výuky).

Body získané na cvičení budou současně součástí hodnocení u zkoušky.

Pravidla pro psaní zápočtových testů:
během psaní zápočtových testů můžete mít k dispozici jen psací potřeby a papír. Nepište prosím ničím málo výrazným (např. obyčejnou tužkou). Každý by měl mít po celou dobu testu zapnutou kameru, která snímá nejen jeho, ale i stůl, na kterém píše. Mělo by být vidět, že na stole kromě paríru a psacích potřeb neleží nic dalšího. Po skončení testu papíry nafoťe/naskenujte a (pokud neřekne cvičící jinak) pošlete na emailovu cvičícího. Soubory by měly být (opět pokud neřekne cvičící jinak) ve formátu PDF. Pro jeho vytvoření doporučuji použít aplikace Microsoft Office Lens či Adobe Scan (nebo jim podobné), pochopitelně můžete poižít i fyzický skener.

Stránky jednotlivých cvičících:
stránka L. Krumpa
stránka O. Kincla
stránka O. Kremla


Zkouška:

bude sestávat ze dvou částí, početní a teoretické, obě části probíhají písemně, u teoretické části však může následovat ještě ústní pohovor, kde může být student požádán o dovysvětlení některých detailů z písemné části či zodpovězení dodatečných otázek. V početní části bude možno získat celkem 36 bodů, v teoretické části to bude 24 bodů, celkem tedy 60 bodů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 18 bodů z početní části a alespoň 12 bodů z teoretické části. Počet získaných bodů, podle kterých bude určena známka, bude maximum z následujících dvou hodnot:
- počet bodů získaných z početní a teoretické části,
- (počet bodů získaných z početní a teoretické části + počet bodů získaných na cvičení)*0,6.
Z této hodnoty bude pak známka určena podle klíče:
30-41 dobře,
42-51 velmi dobře,
52-60 výborně.

Ten, kdo z početní části získá alespoň 25 bodů, ji už při případných dalších termínech nebude muset opakovat a může psát jen část teoretickou.


Podrobnější informace ke zkouškám

Seznam definic a vět (konečná verze)

Ukázky zkouškových testů:
početní část 1
početní část 2Zkouškové testy:

zkouška 3.6. početní část 1, početní část 2, teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 7.6. početní část 1, početní část 2, teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 10.6. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 14.6. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 17.6. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 21.6. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část (řešení problémových příkladů)
zkouška 28.6. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část
zkouška 8.7. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část
zkouška 12.7. početní část 1 (řešení), početní část 2 (řešení), teoretická část

Výuka


Přednášky

probraná látka
přednáška 2.3. (záznam přednášky)
přednáška 4.3. (záznam přednášky, ručně psané poznámky za první dvě přednášky)
přednáška 9.3. (záznam přednášky)
přednáška 11.3. (záznam přednášky ručně psané poznámky)
přednášky 16.3. a 18.3. (záznam přednášky 16.3., záznam přednášky 18.3.)
přednášky 23.3. a 25.3. (záznam přednášky 23.3., záznam přednášky 25.3.)
přednášky 30.3. a 1.4. (záznam přednášky 30.3., záznam přednášky 1.4.)
přednášky 6.4. a 8.4. (záznam přednášky 6.4., záznam přednášky 8.4.), ručně psané poznámky 6.4. , 8.4.
přednášky 13.4. a 15.4. (záznam přednášky 13.4., záznam přednášky 15.4.)
přednášky 20.4. a 22.4. (záznam přednášky 20.4., záznam přednášky 22.4.)
přednášky 27.4. a 29.4. (záznam přednášky 27.4., záznam přednášky 29.4.)
přednášky 4.5. a 6.5. (záznam přednášky 4.5., záznam přednášky 6.5.)
přednáška 11.5. (záznam)
přednáška 13.5. (záznam)
přednáška 18.5. (záznam)
přednáška 20.5. (záznam)
přednáška 25.5. (záznam)
přednáška 27.5. (záznam)
přednášky 1.6. a 3.6. (záznam přednášky 1.6., záznam přednášky 3.6.)všechny přednášky dohromady (TeX soubor )


literatura a odkazy
Kopáček J.: Matematika pro fyziky I
Kopáček J.: Matematika pro fyziky II
Kopáček J.: Matematika pro fyziky III
Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I
Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky II
Černý, R. a Pokorný, M.: Matematická analýza pro fyziky II (online verze)
Jarník J.: Diferenciální počet I
Jarník J.: Diferenciální počet II
Jarník J.: Integrální počet I
videozáznamy starší (ale velmi podobné) verze předmětu v podání M. Pokorného
loňské stránky (starší verze) předmětu na stránkách J. Málka


Cvičení (středa 12:20/pátek 11:30)

příklady na cvičení
1. týden, řešení některých příkladů, záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
2. týden, řešení některých příkladů, záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
3. týden, záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
4. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
5. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
6. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
7. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
8. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
9. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
10. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
11. týden řešení některých příkladů záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa, pátek)
12. týden záznam cvičení (středa, pátek), zápisky z tabule (středa)
13.týden záznam cvičení (středa, pátek)


domácí úkoly
1.-2. týden (termín odevzdání 16.3.2021 resp. 18.3.2021), řešení
3. týden (termín odevzdání 23.3.2021 resp. 25.3.2021), řešení
4. týden (termín odevzdání 30.3.2021 resp. 1.4.2021), řešení
5. týden (středeční cvičení - termín odevzdání 6.4.2021), řešení
5. týden (páteční cvičení - termín odevzdání 18.4.2021), řešení
6. týden (středeční cvičení - termín odevzdání 18.4.2021), řešení
6. týden (páteční cvičení - termín odevzdání 22.4.2021), řešení
7. týden (středeční cvičení - termín odevzdání 20.4.2021), řešení
7. týden (páteční cvičení - termín odevzdání 29.4.2021), řešení
8. týden (středeční cvičení - termín odevzdání 27.4.2021), řešení
8. týden (páteční cvičení - termín odevzdání 13.5.2021)
10. týden (termín odevzdání 18.5.2021 resp. 20.5.2021)
11. týden (termín odevzdání 27.5.2021)
12. týden (termín odevzdání 5.6.2021)zápočtové testy
1. test
středa (řešení)
pátek (řešení)


tabulky derivací a primitivních funkcí, tabulky substitucí, tabulky vzorců na aplikace určitého integrálu (ze stránek M. Pokorného)

literatura a odkazy
Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I
Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky II
sady příkladů M. Pokorného
sbírka příkladů L. Picka
stránka M. Zeleného, kde je spousta řešených příkladů
sbírka příkladů z diferenciálních rovnic T. Bárty a D. Pražáka, která je vynikajícím zdrojem řešených i neřešeých příkladů na rovnice
video tutoriály, které jsem natáčel při prvním lockdownu