Matematika pro fyziky NOFY162
LS 2021/22
cvičení s L. Krumpem

Skripta: Skripta R. Černý - M. Pokorný 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl
Přirozený výklad komplexních čísel

Podmínky zápočtu: Platí stejné podmínky jako na všech ostatních cvičeních (viz stránku přednášejícího, RNDr. Dušana Pokorného), tedy k získání zápočtu je potřeba účast alespoň na polovině cvičení - v našem případě tedy na 6 cvičeních. Bonusové body (max 20), které se vám budou připočítávat u zkoušky, budete u mne získávat:
- za domácí úkoly: během semestru bude zadáno 5 DÚ po 4 bodech,
- za aktivitu na cvičeních: dle dohody.
Žádné písemky během semestru tedy nebudou, tím větší zodpovědnost za vlastní studium je tedy na vás samotných.

Archiv:
MAF1, ZS 2020/21
MAF2, LS 2020/21
MpF1, ZS 2021/22

Bodovací tabulka

Přehled výuky:

Datum Téma Zadání
17.2. Fourierovy řady Sada 1. týden
24.2. Funkce komplexní proměnné: elementární funkce,
holomorfnost, Cauchy-Riemannovy podmínky
Sada 2. týden
3.3. Funkce komplexní proměnné: Cauchy-Riemannovy podmínky,
křivkový integrál
Sada 3. týden
10.3. Funkce komplexní proměnné: křivkový integrál,
Cauchyho věta, logaritmus
Sada 4. týden
17.3. Funkce komplexní proměnné: Cauchyho vzorec,
logaritmus a mocnina
Sada 5. týden
24.3. Víceznačné funkce, Laurentovy řady Sada 6. týden
31.3. Laurentovy řady, singularity, reziduová věta Sada 7. týden
7.4. Reziduová věta a její aplikace Sada 8. týden
14.4. Reziduová věta, Jordanovo lemma, obcházení pólu, integrály p.v. Sada 9. týden
21.4. Integrály z víceznačných funkcí, Fourierova transformace Sada 10. týden
28.4. Fourierova transformace, další integrály pomocí reziduové věty --
5.5. Distribuce - úvod Sada 11. týden
12.5. Distribuce - radiální funkce, koncentrace, temperované distribuce Sada 12. týden
19.5. Distribuce - fundamentální řešení DR, Fourierova transformace
Ještě jeden příklad
Sada 13. týden

 

Zápisky ze cvičení Michala Strateného

 

Domácí úkoly:

Nejprve si přečtěte Instrukce k domácím úkolům.

Datum zveřejnění Zadání Termín odevzdání Řešení
27.2. DÚ1 7.3. Řešení 1
17.3. DÚ 2 28.3. Řešení 2
4.4. DÚ 3 11.4. Řešení 3
22.4. DÚ 4 2.5. Řešení 4 Komentář k DÚ 4
13.5. DÚ 5 29.5. Řešení 5