Důležité informace

Fakultní směrnici o odevzdávání závěrečných prací najdete zde. Určitě si ji s dostatečným předstihem před odevzdáním projděte!

Témata bakalářských a diplomových prací

V případě zájmu mne kontaktujte emailem; podrobné informace včetně základní literatury naleznete v SIS.

Zadané diplomové práce

Zadané bakalářské práce

 • Bodové procesy na lineárních sítích a analýza výskytu dopravních nehod
 • Neparametrický odhad funkce intenzity bodového procesu závislé na kovariátách

Obhájené diplomové práce

 • Vícerozměrné Coxovy bodové procesy, 2022, MFF UK, Praha
 • Bodové procesy objektů s náhodnou dobou života, 2022, MFF UK, Praha
 • Prostorová epidemiologie, 2022, MFF UK, Praha
 • EM algoritmus pro useknuté gaussovské směsi, 2022, MFF UK, Praha
 • Neparametrické testování nezávislosti trajektorií zvířat, 2021, MFF UK, Praha
 • Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových procesů, 2019, MFF UK, Praha
 • Stochastická rekonstrukce bodových vzorků, 2018, MFF UK, Praha

Obhájené bakalářské práce

 • Odhady K-funkce bodového procesu využívající globální normalizaci, 2022, MFF UK, Praha
 • Bodové procesy na sféře, 2022, MFF UK, Praha
 • Shlukové bodové procesy s rodičovskými body, 2022, MFF UK, Praha
 • Parametrické odhady funkce intenzity bodových procesů, 2022, MFF UK, Praha
 • Odhady párové korelační funkce bodového procesu, 2020, MFF UK, Praha
 • Separabilita funkce intenzity Poissonova bodového procesu, 2020, MFF UK, Praha
 • Odhad hustoty pomocí ortogonálních řad, 2019, MFF UK, Praha
 • Kombinování odhadů, 2019, MFF UK, Praha
 • Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení, 2018, MFF UK, Praha
 • Funkcionální ANOVA, 2018, MFF UK, Praha
 • Projekce časoprostorových bodových procesů, 2017, MFF UK, Praha
 • INAR modely časových řad, 2017, MFF UK, Praha
 • Přesné obálkové testy, 2017, MFF UK, Praha
 • Směrová K-funkce pro stacionární bodové procesy, 2016, MFF UK, Praha
 • Bodové procesy na lineárních sítích, 2013, MFF UK, Praha (vedoucí práce RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D., konzultant J.D.)