Petr Honzík

Katedra matematické analýzy MFF UK

Sokolovská 83, 186 75 Praha 8Výuka:Úvod do Komplexní Analýzy: Vzorová písemka, Cvičení, Definice a větyTeorie míry a integrálu: CvičeníResearch:

Google scholar page