Source: http://www.hhmi.org/'

?>
Výuka v ZS2021/22


pondělí | 9:00 - 10:40 | K6
Bayesovské metody| NMST431 (stránka SIS)

Podrobnosti na webové stránce doc. Komárka
Konzultace po dohodě