Přednáška AN1E (listopad 2013):

Přednáška 5 (4.11.2013) : Spojitost a jednostranná spojitost, jednostranné limity. Užití limit. Spojitost a limita. Derivace funkce v bodě a. Aritmetika derivací: derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí. Vlastní derivace funkce f v bodě c a spojitost funkce f v bodě c. "Pseudodůkaz" věty o derivovaní složené funkce, důkaz příště.

Přednáška 6 (11.11.2013) : Derivace složené funkce (přes Carathéodoryho ekvivalentní definici derivace). Bez důkazu věta o existenci bodů, ve kterých spojitá funkce f na intervalu [a,b] nabývá svého maxima a minima. Věty o přírůstku funkce (Rolle, Lagrange, Cauchy), možnost využití.

Přednáška 7 (18.11.2013) : Funkce monotónní na intervalu, vztah k derivaci funkce, kritické body a lokální extrémy. Jednoduché příklady. Konvexita funkce - možné přístupy ke konvexitě.

Přednáška 8 (25.11.2013) :  Konvexita, věta o existenci limity monotónní omezené funkce. "Sečnová definice" konvexity a její výhody. existence jednostranných derivací konvexní funkce, spojitost konvexní funkce na otevřeném intervalu. Význam počítání f''. Co je to vyšetření průběhu funkce. 

Předcházející přednášky: (říjen 2013)
Následující přednášky: (prosinec 2013 leden 2014)