Přednáška AN1E (prosinec 2013):

Podmínky k získání zápočtu ze cvičení upřesní kol. RNDr. Martina Šimůnková, PhD.
Na těchto stránkách bude vždy s malým zpožděním uveřejněn obsah naposled proběhlé přednášky.

Přednáška 9 (2.12.2013) : l'Hospitalovo pravidlo, ilustrativní příklady. Taylorův polynom - existence a jednoznačnost pro formulaci se stykem n-tého řádu. Taylorův polynom polynomiální funkce. Zbytek po n-tém členu, k odhadu nutnost zesílení předpokladů, Lagrangeův tvar zbytku. Příklad s exponenciálou.

Přednáška 10 (9.12.2013)Zbytek po n-tém členu Taylorova rozvoje  pro exponenciálu konverguje k 0 -- motivace k řadám. Konvergence monotónní omezené posloupnosti reálných čísel. Cantorova věta o neprázdnosti průniku spočetného systému uzavřených do sebe vnořených intervalů. Úvod k číselným řadám. Nutná podmínka konvergence řady. Řady s nezápornými nebo kladnými členy. Odmocninové a podílové kritérium.

Přednáška 11 (16.12.2013)Opakování již probrané látky o řadách. Weierstrassova věta: z každé omezené posloupnosti lze vybrat konvergentní podposloupnost. Posloupnost konverguje, právě když splňuje Bolzano-Cauchyho podmínku. Řada konverguje, právě když posloupnost částečných součtů splňuje Bolzano-Cauchyho podmínku. Konvergentní a absolutně konvergentní řady. Absolutně konvergentní řada konverguje. Nelimitní a limitní kritéria absolutní konvergence. Konvergentní řada může změnit při přerovnání svůj součet. Příklady.

Předcházející přednášky: (říjen 2013, listopad 2013
Následující přednášky: (leden 2014)