Vytvoření domácích stránek

Tento návod by měl pomoci s vytvořením jednoduchých domácích stránek s využitím editoru Netscape Composer.

Vytvořte si adresář public_html na csmatu. Postup (i s nastavením přístupových práv)

ssh csmat
login
Password
(přihlášení na váš csmat účet)
chmod 711 .
(pro jistotu nastavit správná přístupová práva ke svému účtu)
mkdir public_html
chmod 755 public_html
(vytvoření www adresáře a nastavení správného přístupu)

Nyní se již můžete odhlásit. Dalším krokem je připojení svých adresářů do Windows

Explorer (Průzkumník)
Tools / Map network drive
Drive N:
Path \\HOMEDIRS\WWW

Reconnect at logon zaškrtněte podle úvahy, zda si tento adresář chcete připojovat vždy bez vyzvání, nebo ručně v případě potřeby. Uložte si vzorovou stránku (pozor, otevře se v novém okně Netscape) do N:\index.htm a tuto vzorovou stránku si pomocí některého programu, například Netscape můžete editovat a ukládat zpět na disk N. Všechny *.htm soubory je nutno držet v tomto adresáři či jeho podadresářích.

Editace v Netscape

Jakmile máte uloženu jakoukoli stránku na N:\soubor.htm, můžete ji snadno editovat v Netscape (podobně i v jiném prohlížeči). V Netscape napište adresu http://www/~vašelogin/soubor.htm a potom volte z horní lišty File / Edit page. Otevře se Netscape Composer, ve kterém lze editovat stejně snadno jako v jiných textových editorech a po skončení práce uložte zpět na disk N.
Důležitá je stránka index.htm, která se otvírá jako základní domácí strana při volání http://www/~vašelogin.

Vytvoření a úprava odkazu (linku) na jiné stránky je také jednoduché, prostě označíte slovo, které má být aktivní částí propojení (tedy bude vypadat nějak takhle) a v horní liště zmačknete tlačítko link (má obrázek řetězu). Zde pak v hlavní řádce napíšete přesnou adresu na cílovou stránku, tedy například http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/katedry.htm . Pokud odkazujete na soubor ve stejném adresáři, stačí napsat ./soubor.htm , pro podadresáře podobně ./adresar/soubor.htm , ale nic nezkazíte vypsáním celé cesty.

Odkazovat se dá i v rámci jedné stránky (zejména velké, viz seznam členů katedry). To se dělá tak, že na zvolené místo položíme cílovou směrovku target (v horní liště ikonka terče), kterou si nějak pojmenujeme a pak kdekoliv na stránce můžeme udělat propojení (pomocí link, stejně jako na jinou stránku), ovšem tentokrát nemusíme vypisovat cílový soubor, stačí si vybrat jméno cíle při vytváření, či úpravě odkazu (viz předchozí odstavec).Pro jednotlivá oddělení byli určeni z řad postgraduálních studentů konzultanti pro www stránky:

ekonometrie Martin Šmíd
finanční a pojistná matematika Roman Koch
pravděpodobnost a statistika Václav Čapek

Prosím, abyste se na ně v případě potřeby obrátili.Daniel Hlubinka, 1.6.1999