prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 262
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA

Metrické struktury (NMMA361), čtvrtek 15.40-17.10 v K5

Zkouška je ústní a její obsah odpovídá sylabu tohoto předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Následující text slouží jako základní materál, na kterém bude přednáška postavena (nicméně, k některým pojmům textu se v průběhu přednášky vrátíme): Metrické prostory


Matematická analýza 3, cvičení, pondělí 12.20-13.50 v K8


Topologický seminář (NMMA458), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací