prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 18675 Praha-Karlín,

tel.: 221 913 262
fax: 222 323 390
e-mail: Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
WWW stránka: www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek/

VÝUKA

Matematická analýza 1, cvičení, pondělí 9.00-10.40 v N7, úterý 10.40-12.10 N4

Podmínky pro udělení zápočtu: dostavit se alespoň na 60 procent cvičení a napsat alespoň na 40 procent každou ze tří zápočtových písemek. Na konci semestru se bude konat jedna opravná zápočtová písemka

Materiály ke cvičení


Metrické struktury (NMMA361), pondělí 12.20-13.50 v K2

Zkouška je ústní a její obsah odpovídá rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Následující text slouží jako základní materál, na kterém bude přednáška postavena. Možná vše bylo probrána na přednášce Matematická analýza (proto nejsou, až na výjimky, uvedeny důkazy tvrzení):

Metrické prostory-opakování ,

Následující texty odpovídají jednotlivým přednáškám: Hölderovská zobrazení, 1.část , Hölderovská zobrazení, 2.část , Hölderovská zobrazení, 3.část , Rozšiřování zobrazení, 1.část , Rozšiřování zobrazení, 2.část, Rozšiřování zobrazení, 3.část, Pevné body zobrazení 1.část, Pevné body zobrazení 2.část,


Topologický seminář (NMMA458), pondělí 14.00-15.30 v seminární místnosti MÚ UK.

Program semináře:

4.10.2021, M.Hušek: Faktorizace zobrazení, velké kardinály a G_delta pokrytí

11.10.2021, J.Dudák: Splitting Tychonoff cubes into homogeneous and homeomorphic parts (A.V.Archangelskij, J.van Mill))

18.10.2021, Pokračování ze 4.10.

25.10.2021, Pokračování ze 4. a 11.10.

1.11.2021, Pokračování z 18.10.

8.11.2021, V. Fojtík: On differentiability of Peano type functions.

15.11.2021, L. Drážný: The Polish topology of Erdös space

22.11.2021, B. Vejnar: Open images of Sorgenfrey line

29.11.2021, Discussion on open images of Sorgenfrey line and submetrizable spaces.

6.12. 2021 L. Drážný: Topological characterization of complete Erdös space.
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ:

obecná topologie, topologické grupy, teorie kategorií

Seznam publikací