Petr Tichý
Department of Numerical Mathematics
Sokolovska 83, 18675 Praha 8, Czech Republic

Teaching

courses
 • NMNM201: Základy numerické matematiky (Intruduction to numerical mathematics), 4/2, winter
   visit course homepage    in czech
  Zpětná stabilita algoritmu, Schurova věta, QR a LU rozklady, singulární rozklad, úloha nejmenších čtverců, iterační metody, mocninná metoda, nelineární algebraické rovnice, Newtonova metoda, interpolace funcí, spline funkce, numerická kvadratura, numerické metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, stabilita, řád metody, základy numerické optimalizace.
 • NMNV543: Approximation of functions 1 (Aproximace funkcí 1), 2/2, winter
   visit course homepage 
  Approximation problems, best approximation. Polynomial approximation: Interpolation, minimax, the exchange algorithm, least squares approximation, periodic functions, convergence. Practical applications: Chebfun, near best approximations, polynomial roots and colleague matrices.
 • NMNV534: Metody numericke optimalizace (numerical optimization), 2/2, summer
   visit course homepage    in czech
  Theory of unconstrained optimization, line search, basic descent methods, conjugate direction methods, quasi-Newton methods. Least squares problems and nonlinear equations. Theory of constrained minimization, penalty and barrier methods, linear programming and the Simplex method.
supervisor - master theses
supervisor - bachelor theses

update 07.06.2021