Týden?

Jmenuje se to sice oficiálně týden, ale na matematické sekci jsme zdatní - zvládneme vše za jeden den. Tím dnem letos bude 15. červen 2017 a místem konání bude chodba a přilehlé posluchárny v přízemí karlínské budovy. Registrace na WDS je otevřena - prosíme, zaregistrujte se do 4. června do 23:59 hod.. Podrobněji k organizaci WDS viz zde odkaz "Pokyny".

Nový formát?

Spíše inovovaný, a to takto: WDS-M bylo dříve složeno pouze z přednášek doktorandu (tj. prezentace pomocí dataprojektoru), letos pořádáme v rámci WDS-M i výstavu posterů na chodbě již zmíněného přízemí. Proč? Zdá se nám, že jeden z důležitých cílů WDS je nejen během oněch cca 20 minut něco promítnout a tím mimochodem i "splnit jakousi povinnost", ale měl by také sloužit studentům magisterského studia, aby se podívali, co vše je možno v rámci doktorátu na matematické sekci dělat. A určitě se o dané problematice lépe pobavíte u posteru s jeho autorem než v "anonymním" prostředí posluchárny po povzbuzující výzvě "možná máme čas na jeden krátký dotaz".

Proto:

  • milí PhD studenti, přijďte svým magisterským kolegům ukázat, co děláte, třeba jim pomůžete v rozhodování;
  • milí Mgr (ale i klidně i mladší) studenti, přijďte se podívat, co vaši kolegové v doktorském studiu dělají, třeba vás něco z toho zaujme;
  • last but not least: milí pedagogové, třeba i vás bude zajímat, čím se naši studenti zabývají.

Spoluorganizátoři a podpora

Celou akci tentokát neorganizuje jen matematická sekce - významný spoluorganizátorský podíl (a podnět ohledně poster session) pochází od místní SIAM Student Chapter. Podporu akci také vyjádřil svými květnovými SKAskami SKAS.


Updated by Mirko Rokyta on May 21, 2017