Týden?

Jmenuje se to sice oficiálně týden, ale na matematické sekci zvládneme vše (jako v předchozích letech) za jeden den. Tím dnem letos bude 6. červen 2019 a místem konání bude chodba a přilehlé posluchárny v přízemí karlínské budovy. Registrace na WDS je otevřena - prosíme, zaregistrujte se do 19. května do 23:59 hod. Součástí této registrace ještě není ještě zaslání abstraktu, to bude potřeba až o týden později. Podrobněji k registraci a organizaci WDS viz zde odkaz "Pokyny".

Co a k čemu je WDS-M v roce 2019?

Vše je vedeno stejnou myšlenkou jako vloni: Smyslem akce je představit témata doktorských studií zejména mladším studentům (i když nejen jim). WDS-M se skládá z přednášek doktorandů (tj. z prezentací, ať už u tabule nebo pomocí dataprojektoru) a výstavy posterů. Chtěli bychom, aby WDS-M nebylo jen procvičováním prezentace a splněním jakési povinností, ale aby se také stalo akcí, kam s cílem zjistit, co se na doktorskému studiu matematiky dělá, chodí studenti a případně i kolegové z jiných oborů. Posterová sekce pak dává větší a osobnější prostor pro diskusi s doktorandy o tématech, které vás zaujaly a je zajímají - jistě delší a osobnější proster než jen ony krátké chvíle, určené pro dotazy mezi přednáškami.

Proto:

  • milí PhD studenti, přijďte svým magisterským kolegům ukázat, co děláte, třeba jim pomůžete v rozhodování;
  • milí Mgr (ale klidně i mladší) studenti, přijďte se podívat, co vaši kolegové v doktorském studiu dělají, třeba vás něco z toho zaujme;
  • last but not least: milí pedagogové, třeba i vás bude zajímat, čím se naši studenti zabývají.

Spoluorganizátoři a podpora

Celou akci i tentokát neorganizuje jen matematická sekce - významný spoluorganizátorský podíl pochází od místní SIAM Student Chapter. Podporu akci také vyjádřila SKAS.


Updated by Mirko Rokyta on May 6, 2019