Hyperbolické systémy a zákony zachování
(NDIR058)

LS 2009/2010

Místo a čas konání: středa, 14:00, sem. místnost KMA, Karlín, 2. patro


Orientační sylabus


Místo a čas konání zkoušky: pondělí 7.6.2010, 9:30, K9, Karlín

Zkouškové otázky

 1. Definice hyperbolického systému, definice entropie a entropických toků (podmínkami kompatibility), definice slabého entropického řešení, co je to parabolická perturbace, odvození entropické nerovnosti "metodou mizející vazkosti".
 2. Zformulujte rovnici pro parabolickou perturbaci a větu o existenci a jednoznačnosti řešení (prostory, kde se pohybujeme, odhady velikosti a gradientu). Předveďte první část důkazu: od začátku až po definici zobrazení F_lambda a odkud kam zobrazuje.
 3. Dokončete důkaz předchozí věty o existenci a jednoznačnosti řešení parabolické perturbace (viz věta o otázku výše) pro globálně Lipschitzovskou nelinearitu. Zmiňte několika slovy, jak odstranit globální Lipschitzovskost.
 4. Definice prostorů Radonových měr M(Omega), Bochnerových prostorů L1(Q,C0(Rs)) a Linfw(Q,M(Rs)), norem v nich, duality, pojem slabé měřitelnosti, věta o tom, který je ke kterému duálem (bez důkazu). Zformuljte větu o Linff-Younových mírách.
 5. Důkaz existence Youngovy míry pro stejnoměrně Linf omezenou posloupnost funkcí.
 6. Charakterizace rozdílu mezi silnou a slabou konvergencí pomocí Linf-Youngových měr (4 ekvivalentní podmínky)
 7. Napsání Murat-Tartarovy identity a důkaz dirakovskosti Youngovy míry pro skalárni rovnici v 1 dimenzi na základě znalosti M.-T. rovnice (Vecchiho důkaz).


Literatura

Jde o mnohem širší soupis literatury, než nutný. Základní literaturou je kniha [5].
 1. Constantine M. Dafermos: Hyperbolic systems of conservation laws, In: Systems of nonlinear PDEs, (ed. J.M.Ball), 25-70 (1983).
 2. Constantine M. Dafermos: Estimates for consevation laws with little viscosity, SIAM J. Math. Anal., No.2, 409-421 (1987).
 3. Lawrence C. Evans: Weak convergence methods for nonlinear partial differential equations, CBMS Regional Conference Series in Math. No. 74, 1990.
 4. Peter D. Lax: Hyperbolic systems of conservation laws and the mathematical theory of shock waves, Philadelphia SIAM, 1973.
 5. Josef Málek, Jindřich Nečas, Mirko Rokyta, Michael Růžička: Weak and measure-valued solutions to evolutionary PDEs, Chapman & Hall, 1996.
 6. Ronald J. DiPerna: Convergence of approximate solutions to consefvation laws, Arch. Rat. Mech. Anal., 82 (1983), 27-70.
 7. Ronald J. DiPerna: Convergence of the viscosity method for isentropic gas dynamics, Comm. Math. Phys., 91 (1983), 1-30.
 8. Denis Serre: La compacite par compensation et systemes hyperboliques non lineaires de deux equations a une dimensiion d'space, J. Maths. Pures et Appl., 65(4), 423-468 (1986).
 9. Denis Serre: Domaines invariantes pour les systemes hyperboliques de lois de conservation, J. Diff. Eq., 46-62, 69 (1987).
 10. James W. Shearer: Global existence and compactness in Lp for systems of conservation laws, PhD Thesis, University of California, Berkley, 1990.
 11. Luc Tartar: Compensated compactness and applications to partial differential equations, In: Nonlinear analysis and Mechanics, (ed. R.J.Knops), Heriot-Watt Symposium IV, Research Notes in Mathematics 39, Pitman, 136-192 (1979).
 12. Luc Tartar: The compensated compactness method applied to systems of conservation laws, In: Systems of nonlinear PDEs, (ed. J.M.Ball), 263-285 (1983).
 13. Italo Vecchi: Thesis, Univ. Heidelberg, 1989.