M.R., 2008

Mirko Rokyta
- stránka o výuce


"A professor is a person who talks
in someone else's sleep."

  Mirko Rokyta
Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Sokolovská 83
     (2. patro, lokální tel. linka: 3269)
186 75 Praha 8 - Karlín

Tel. práce :   [+420] 221 913 269
Fax práce :   [+420] 222 323 390
Mobilní tel. :   [+420] 603 342 735

    email   rokyta (at) karlin.mff.cuni.cz


Odkazy nebo sekce označené symbolem obsahují volně šířitelný učební text k danému předmětu.


 Aktuální semestr: LS 2022/2023
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky  


 LS 2021/2022
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky  


 LS 2020/2021
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky  


 ZS 2019/2020
  - Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  
- NMAF073: Aplikovaná matematika III     


 Akademický rok 2018/2019

Letní semestr
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky  


 Akademický rok 2017/2018
Zimní semestr
  - Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  
- NMAF073: Aplikovaná matematika III     

Letní semestr
  - NMAF074: Aplikovaná matematika IV   
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   


 Akademický rok 2016/2017
Zimní semestr
  - Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  
- NMAF071: Aplikovaná matematika I   

Letní semestr
  - NMAF072: Aplikovaná matematika II   
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   


 Akademický rok 2015/2016
Zimní semestr
  - Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  

Letní semestr
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   


 Akademický rok 2014/2015
Zimní semestr
  - NMAF073: Aplikovaná matematika III
- Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  

Letní semestr
  - NMAF072: Aplikovaná matematika IV
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky


 Akademický rok 2013/2014
Zimní semestr
  - NMAF071: Aplikovaná matematika I
- Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  

Letní semestr
  - NMAF072: Aplikovaná matematika II
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky


 Akademický rok 2012/2013
Zimní semestr
  - NDIR044: Parciální diferenciální rovnice I   
- Úvodní kurz středoškolské matematiky pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  
- Text k úvodnímu týdnu výuky - základy matematiky   

Letní semestr
  - NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   


 Akademický rok 2011/2012
Zimní semestr
  - Můj osobní rozvrh na ZS 2011/2012                
- NMAF073: Aplikovaná matematika III
- Úvodní kurz pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK      (Grafy některých elementárních funkcí)  
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   

Letní semestr
  - Můj osobní rozvrh na LS 2011/2012                
- NMAF074: Aplikovaná matematika IV
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   
- NDIR008: Hyperbolické systémy a zákony zachování   


 Akademický rok 2010/2011
Zimní semestr
  - Můj osobní rozvrh na ZS 2010/2011                
- NDIR044: Parciální diferenciální rovnice I   
- NMAF071: Aplikovaná matematika I
- Úvodní kurz pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   

Letní semestr
  - Můj osobní rozvrh na LS 2010/2011                
- NMAF072: Aplikovaná matematika II
- NMAF006: Vybrané partie z M pro F
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   


 Akademický rok 2009/2010
Zimní semestr
  - Můj osobní rozvrh na ZS 2009/2010                
- NDIR044: Parciální diferenciální rovnice I   
- Úvodní kurz pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   

Letní semestr
  - Můj osobní rozvrh na LS 2009/2010                
- NMAF006: Vybrané partie z M pro F
- NDIR058: Hyperbolické systémy
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   


 Akademický rok 2008/2009
Zimní semestr
  - Úvodní kurz pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK
- Můj osobní rozvrh na ZS 2008/09                
- NMAA001: Matematická analýza pro 1. ročník bakalářského studia matematiky (archiv)  
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - nabídka pro ZS i LS   

Letní semestr
  - Můj osobní rozvrh na LS 2008/09     
- NMAA002: Matematická analýza pro 1. ročník bakalářského studia matematiky (archiv)  
- NMAF006: Vybrané partie z matematiky pro fyziky   
- Výběrové přednášky z matematiky pro Mgr. studium fyziky - obecná nabídka pro ZS i LS   


 Archiv starších šk. roků: sylaby, zkouškové požadavky, písemky, statistiky
  Tučně jsou přednášky, italikou cvičení.
  - Školní rok 2007/2008:       PDR 1 - Klasické PDR, NDIR044    Výběrovka (H.S. - NDIR058)
- Školní rok 2006/2007:       MA pro F, 3.roč., MAF044    Výběrovky (H.S., F1)
- Školní rok 2005/2006:       MA pro F, 2.roč., MAF042 a MAF043    Výběrovka (H.S.)
- Školní rok 2004/2005:       MA pro F, 1.roč., MAF033 a MAF034    Klasické PDR    Výběrovky (H.S., F2)
- Školní rok 2003/2004:       MA pro F, 1.roč., MAF033 a MAF041    cvič. MA pro F, 5. sem., MAF005    Výběrovky (PDR, F1)
- Školní rok 2002/2003:       Klasické PDR    Výběrovka (PDR)
- Školní rok 2001/2002:       MA pro F, 2.roč.    cvič. MA pro F, 2 .roč.    cvič. MA pro F, 3.roč.
- Školní rok 2000/2001:       MA pro F, 1.roč.    Klasické PDR
- Školní rok 1999/2000:       MA pro F, 3.roč.    cvič. MA pro F, 3.roč.    Výběrovka (PDR)
- Školní rok 1998/1999:       MA pro F, 2.roč.    cvič. MA pro F, 3.roč.    Klasické PDR
- Školní rok 1997/1998:       MA pro F, 1.roč.    cvič. MA pro F, 3.roč.    Výběrovka (PDR)
- Školní rok 1996/1997:       Výběrovka (PDR)
- Školní rok 1995/1996:       MA pro F, 2.roč.    Výběrovka (PDR)
- Školní rok 1994/1995:       MA pro F, 1.roč.


 Matematické texty, taháky, příklady a jiné
  Různá "středoškolská" témata   item Součty k-tých mocnin přirozených čísel  
item Řešení kubické rovnice - Cardanovy vzorce  
item Goniometrické a hyperbolické funkce - porovnání základních vztahů  
  Derivování, integrování, elementární funkce   item Tabulka základních derivací  
item Tabulka základních primitivních funkcí  
item Postup při vyšetřování průběhu funkce  
item Poznámka k zavedení exponenciály  
item Exp, ln, sin a cos nejsou racionální funkce  
item Elementární odvození Stirlingovy formule  
  Řady, ODR, funkce více proměnných   item Řešená písemka na číselné řady a ODR  
item Posloupnosti a řady funkcí - tahák  
item Řešená písemka na lokální extrémy funkcí více proměnných  
item Virtuální přednáška: dodatek k Lagrangeovým multiplikátorům  
  Vícerozměrná, křivková a plošná integrace, Fourierovy řady   item Základní vlastnosti Lebesgueova integrálu - shrnutí  
item Jeden zajímavý řešený příklad na objem tělesa  
item Věty Gaussovy-Ostrogradského: vzorečky  
item Shrnutí typu integrací - tabulka  
item Ortogonální systémy polynomů  
  Komplexka, integrální transformace   item Použití reziduové věty k výpočtům - tahák  
item Text přednášky z Fourierovy transformace (rukopis - snad to přečtete :-)  
item Výpočet hodnot Zeta funkce v sudých číslech  
item Fourierova transformace - přehled  
item Laplaceova transformace - přehled  
item Laplaceova transformace - tabulka vzorů a obrazů
  Zadání některých příkladů item On-line sbírka příkladů z matematické analýzy P. Pyrih
item Zadání některých písemek z předchozích témat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
item Zadání některých písemek z předchozích témat: 1, 2, 3, 4, 5
  Speciální funkce, distribuce, elementy PDR   item Gama a Beta funkce
item Besselovy funkce - přehled
item Grafy Besselových funkcí
item Základní operace s distribucemi
item Dirichletova úloha pro Poissonovu rovnici
item Rovnice vedení tepla a vlnová rovnice


 Další odkazy, související s výukou
  item Telefonní seznam zaměstnanců MFF
item Fakultní stránka o studiu
item Studijní informační systém
- SKAS
item Poznáte matfyzáka? Opravdu?
... jejich email: jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz
...
... aktuální rozvrhy, obsazení poslucháren atd.
... studentská komora akademického senátu
... :-)


© M. Rokyta, 1994+