logo Školní rok 2004/2005 ZS 2004/2005
  - Můj osobní rozvrh na zimní semestr
- Matematika pro fyziky, 1. ročník - sylabus    (přednáška MAF033)
              - Povídání o zkouškách a pravidla jejich hodnocení   
              - Požadavky k teoretické části zkoušky   
              - Průběh zkoušek a zadání všech písemek   
- Ještě více vybrané partie z matematiky pro fyziky
- Úvodní kurz z matematiky pro nastupující posluchače 1. ročníku


 LS 2004/2005
  - Můj osobní rozvrh na letní semestr   
- Matematika pro fyziky, 1. ročník - sylabus    (přednáška MAF034)
              - Pravidla hodnocení zkoušky a témata početní části   
              - Požadavky k teoretické části zkoušky   
              - Průběh zkoušek a zadání všech písemek   
- Klasická teorie PDR   (přednáška DIR005)
- Výběrová přednáška z hyperbolických systémů   (přednáška DIR058)


Putování po školních rocích:

Previous Main Next