logo Školní rok 2003/2004  ZS 2003/2004
  - Můj osobní rozvrh na zimní semestr
- Matematika pro fyziky, 1. ročník - sylabus    (přednáška MAF033)
              - Povídání o zkouškách a pravidla jejich hodnocení
              - Požadavky k teoretické části zkoušky
              - Průběh zkoušek: zadání všech písemek a statistika
- Matematika pro fyziky, 3. ročník    (cvičení MAF005)
- Vybrané kapitoly z nelineárních diferenciálních rovnic    (přednáška DIR036)


  LS 2003/2004
  - Můj osobní rozvrh na letní semestr   
- Matematika pro fyziky I - sylabus a požadavky    (přednáška MAF041)
              - Podrobněji o požadavcích, termínech a průběhu zkoušek
              - Průběh zkoušek: zadání všech písemek a statistika
- Vybrané kapitoly z nelineárních diferenciálních rovnic    (přednáška DIR036)
- Vybrané partie z matematiky pro fyziky    (přednáška MAF006)


Putování po školních rocích:

Previous Main Next