logo Školní rok 2000/2001


Item Zimní semestr

Matematická analýza pro 1. ročník fyziky

-> Sylabus, tj. osnova přednášky
-> Termíny zkoušek a seznam přihlášených
-> Pravidla a průběh zkoušek
-> Požadavky k ústní části zkoušky
-> Statistika průběhu zkoušek
-> Seznam všech studentů (převzato od studijního oddělení)


Item Letní semestr

Matematická analýza pro 1. ročník fyziky

-> Sylabus, tj. osnova přednášky za celý semestr
-> Termíny zkoušek a seznam přihlášených
-> Požadavky k ústní části zkoušky
-> Statistika průběhu zkoušek

Klasická teorie PDR pro 3. a vyšší ročník

-> Sylabus, zkouškové požadavky a termíny

Item Různé


-> Harmonogram školního roku
-> Můj osobní rozvrh na zimní semestr
-> Můj osobní rozvrh na letní semestr


Putování po školních rocích:

Previous Main Next