logo Školní rok 1999/2000


Zimní semestr: Přednáška MAF005 "Matematika pro fyziky", 3.ročník

O Sylabus přednášky
O Zkouškové požadavky
O Průběh a statistika zkoušek
O Sylabus cvičení k uvedené přednášce

Letní semestr: Výběrovka "Vybrané kapitoly z nelineárních PDR, DIR036".

O Sylabus přednášky
O Můj osobní rozvh

Různé

O Harmonogram školního roku
O Můj osobní rozvh - zimní semestr
O Můj osobní rozvh - letní semestr


Putování po školních rocích:

Previous Main Next