logo Školní rok 2005/2006


 ZS 2005/2006
  - Můj osobní rozvrh na zimní semestr   (viz též: Rozvrhový lístek učitele)
- Matematika pro fyziky, 2. ročník - sylabus    (přednáška MAF042)
              - Pravidla hodnocení zkoušky a témata početní části   
              - Požadavky k teoretické části zkoušky   
              - Průběh zkoušek a zadání všech písemek   
              - Fakt Aktualizované Qdpovědi na vaše otázky   


 LS 2005/2006
  - Harmonogram akademického roku 2005/2006
- Můj osobní rozvrh na letní semestr   (viz též: Rozvrhový lístek učitele)
- Matematika pro fyziky, 2. ročník - sylabus    (přednáška MAF043)
              - Pravidla hodnocení zkoušky a témata početní části   
              - Požadavky k teoretické části zkoušky   
              - Průběh zkoušek a zadání všech písemek  
- Výběrová přednáška z hyperbolických systémů   (přednáška DIR058)


Putování po školních rocích:

Previous Main Next