logo Školní rok 2006/2007


 ZS 2006/2007
  - Úvodní kurz pro nastupující studenty 1. ročníku MFF UK
- Můj osobní rozvrh na tento semestr   (viz též: Rozvrhový lístek učitele)   
- Matematika pro fyziky, 3. ročník - sylabus    (přednáška MAF044)   
              - Pravidla hodnocení zkoušky a témata početní části   
              - Požadavky k teoretické části zkoušky   
              - Průběh zkoušek a zadání všech písemek


 LS 2006/2007
 
- Můj osobní rozvrh na tento semestr   (viz též: Rozvrhový lístek učitele)   
- Výběrová přednáška "Vybrané partie z matematiky pro fyziky"   (přednáška MAF006)  
- Výběrová přednáška "Hyperbolické systémy a zákony zachování"   (přednáška DIR058)  


Putování po školních rocích:

Previous Main Next