[MAF044: MA pro F, 3. ročník, ZS 2006/2007, M.Rokyta]

Pravidla a průběh zkoušek,
početní část písemky


->  Termíny zkoušek, přihlášení na zkoušku

Vypsané termíny najdete v rámci studijního informačního systému na stránce http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/. Na stejné stránce dostanete i možnost se přihlásit na zkoušku. Pokud vám z nějakého důvodu začne být jasné, že na daný termín nepůjdete, neváhejte se prosím ihned odhlásit - nezabírejte místo svým kolegům. Budou-li nějaké nejasnosti nebo pokud například nebudete schopni se přihlásit (zejména kombinovaní a externí studenti), kontaktujte mne, nejlépe emailem na mirko.rokyta@mff.cuni.cz. Pokud někomu z nějakých důvodů nevyhovuje emailová komunikace, může mě kontaktovat i jiným způsobem - viz níže.

->  Známky, průběh a pravidla zkoušky

Zkouška je (v zásadě) písemná a skládá se ze dvou částí. První část je početní (tj. "příklady"), trvá 2:00 hodiny, obsahuje 3 příklady, a je možno za ni získat 30 bodů. Poté následuje 15 minut přestávka a po ní druhá část písemky. Ta obsahuje dvě teoretické otázky, trvá 60 minut, a je možno za ni získat 20 bodů.

Pozor: I v početní části se může vyskytnout tento "teoretický" prvek: je-li řešení příkladu závislé pouze na dosazení do vzorce, který lze nalézt v taháku, může být součástí příkladu i odvození tohoto vzorce.

Písemka se hodnotí jako napsaná (tj. zkoušku jste udělali a dostanete známku 1, 2 nebo 3), pokud

v opačném případě je známka 4 a zkouška se nepovedla.

Pokud jsou obě výše napsané podmínky splněny, stanoví se známka takto (v případě, že počet vašich bodů bude přesně na hranici mezi dvěma známkami, platí ta lepší z nich):

 1. ... je-li bodový zisk 50 - 42
 2. ... je-li bodový zisk 42 - 34
 3. ... je-li bodový zisk 34 - 26
Pozor: v tomto semestru nemám od vašich cvičících žádné bodové informace o vaší píli v průběhu semestru, proto u zkoušky u nebude docházet k žádné předem definované korekci známky na základě "práce v semestru". V případech, kdy bude počet bodů blízko nějakému rozhraní mezi známkami, však můžeme udělat něco jako "dodatečný příklad či dodatečná otázka".

Po opravení písemky a provedení všech bodových součtů bude s každým z vás písemka i bodové hodnocení probráno individuálně, případně budou ústně vyjasněny některé nejasnosti, atd. Může se i stát (bude-li zkoušku dělat velké množství studentů), že se tyto diskuse protáhnou do pozdních hodin, případně (komu to bude vyhovovat) se odehrají až druhý či jiný den. Vše závisí na domluvě těsně po písemce.->  Početní část

Ony tři příklady budou vybrány z těchto čtyř okruhů:
 1. Spočtěte Fourierovu transformaci (funkcí i distribucí), buď jednodimenzionální, nebo v dimenzích 2 a 3 pro sféricky symetrické funkce.
 2. Spočtěte Laplaceovu transformaci (funkcí i distribucí).
 3. Vyřešte ODR s počátečními podmínkami pomocí Laplaceovy transformace funkcí.
 4. Základní manipulace s distribucemi: derivování, násobení funkcí...
 5. Spočtěte fundamentální řešení ODR (lepením v nule), nebo spočtěte fundamentální řešení diferenciálního operátoru v dimenzích dva nebo tři (metodou Fourierovy transformace nebo pomocí věty o sférickém Laplaceovu operátoru)
 6. Nalezněte řešení rovnice vedení tepla pro danou počáteční podmínku: buď na celé přímce nebo na polopřímce (s okrajovými daty) nebo na úsečce (s okrajovými daty). Vlastně půjde jenom o dosazení do vzorců, ale součastí této otázky může být odvození vzorce, tj. vlastně kus teorie v početní části písemky.
 7. Spočtěte chladnutí koule - to je jedna aplikace vedení tepla na úsečce.
 8. Nalezněte rešení vlnové rovnice. Podobný přístup: často půjde jenom o dosazení do vzorců, ale součastí této otázky může být odvození vzorce, tj. vlastně kus teorie v početní části písemky.
 9. Nalezněte řešení Dirichletovy úlohy pro Laplaceovu rovnici na oblasti ve dvou dimenzích metodou konformního zobrazení. Viz poslední dvě přednášky, kde se i počítalo.

Všechny příklady budou nejvýše drobnou modifikací příkladů ze skript "Příklady z matematiky pro fyziky V" (viz Literatura na stránce Požadavky k teoretické části zkoušky. Věnujte proto ěmto skriptům zaslouženou pozornost, a za druhé, nemějte je prosím po ruce v době zkoušky :-)

Pamatujte také na to, že ten, kdo bude opravovat písemku, nemusí být nutně Rokyta. Vysvětlete proto vždy svůj postup dostatečně podrobně.

Taháky, kalkulačky

U písemné části zkoušky je povoleno mít na stole "oficiální taháky", na které najdete odkaz v sylabu přednášky. Je pravda, že se z nich dozvíte spousty informací, ale zase je pravda, že já budu vědět, co z toho, co máte v písemce, je pouze z taháku. :-). A pokud tam toho nebude o moc víc...

Dále můžete mít prosté numerické kalkulačky, tj. nikoli s grafikou a nikoli s možností formálních algebraických úprav. Tabulky (například Bartsch) nejsou povoleny. Notebooky také ne.


->  Konzultace, kontakt

Konzultovat je možné kdykoli po předběžné domluvě a nalezení společného času. Tuto domluvu můžete uskutečnit bud emailem na adresu mirko.rokyta@mff.cuni.cz (preferuji) nebo telefonicky. Telefon ke mně do pracovny je 22191 3269, v nutných případech mi můžete volat i na číslo 603 342735. Pracovnu mám v Karlíně, 2. patro, KMA, lokální telefonní linka 3269.


Štěstí u zkoušek přeje
M. Rokyta, 8.1.2007


back