[MA pro F, 3. ročník, ZS 2006/2007, M.Rokyta]

Sylabus přednášky MAF044, ZS 2006/2007


Místo a čas konání: Pondělí, 15:40, M1 Středa, 15:40, M1


Text na této stránce zachycuje skutečný stav toho, co se odpřednášelo. Přesnější požadavky k teoretické části zkoušky naleznete zde.


1. Fourierova a Laplaceova transformace funkcí

Oficiální taháky k této kapitole:
Fourierova transformace - přehled
Laplaceova transformace - přehled
Laplaceova transformace - tabulka vzorů a obrazů

2. Některé speciální funkce

Oficiální taháky k této kapitole:
Gamma a Beta funkce
Besselovy funkce - přehled
Grafy Besselových funkcí

3. Úvod do teorie distribucí

Oficiální taháky k této kapitole:
Základní operace s distribucemi

4. Aplikace teorie distribucí

Oficiální taháky k této kapitole:
Rovnice vedení tepla a vlnová rovnice
Dirichletova úloha pro Poissonovu rovnici


back