Zadání úkolu č. 5 ze Samoopravných kódů (termín 5. 1. 2012).

Zadání

Dekódujte libovolnou metodou slovo Reed-Solomonova kódu, které obdržíte po kliknutí na následující tlačítko:

Jedná se o slovo, které bylo odesláno v kódu RS8,5 a při přenosu došlo k jedné chybě. Popište, jak jste při dekódování postupovali.

Pro definici Reed-Solomonova kódu byl použit primitivní prvek α tělesa F8 splňující rovnost α3 + α + 1 = 0. Můžete použít tabulku mocnin prvku α a jejich vyjádření v bázi 1, α, α2:

α0 1
α1 α
α2 α2
α3 1 + α
α4 α + α2
α5 1 + α + α2
α6 1 + α2