Moje fotka
Pracovna: K311, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kancelář proděkana: M266, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
E-mail: trlifaj at karlin.mff.cuni.cz
Telefon (mat. sekce): 95155-3230
Telefon (proděkan): 95155-1226
Konzultace: po dohodě e-mailem nebo telefonem.
Témata bakalářských, diplomových a dizertačních prací: IS UK
Termíny a výsledky zkoušek: IS UK