Výuka v akademickém roce 2016/2017


Letní semestr
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
úterý 17:20: M5

Dění na přednášce.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Skalárního součinu až po Afinní prostory bude možné dostat 10 bodů k zápočtu: 1 za kvíz, 1 za položenou otázku a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat 60% bodů.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
-   Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín na začátku zkouškového období. Opravný zápočtový test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.

Odkazy:
   Sbírka řešených příkladů (verze z 16.2.),
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Počítačová algebra (NMMB204)
středa 12:20: K12, čtvrtek 12:20: K4

Dění na přednášce
Zkouškové otázky

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během jedné až dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Teorie čísel a RSA (NMMB206)
čtvrtek 14:00: K9

Dění na přednášce
Zkouškové otázky

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, , na které si písemně během jedné až dvou hodin připraví odpovědi. Součástí jedné z otázek bude použití teorie na příkladu.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Odkazy:
   Skripta A. Drápala (pdf),
   sylabus a literatura,
   stránka Š. Holuba,
   řešené příklady: na cyklické grupy a Gaussova celá čísla, charaktery a kvadratické zbytky
   učebnice V. Shoupa,
Samoopravné kódy (NMMB304)
úterý 12:20 - 15:30, K8

Dění na přednášce a cvičení,
Zkouškové otázky

Úlohy řešené na cvičení
Domácí úkoly,
Získané body

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, , na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám osm domácích úkolů , za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
Algebra II. (informatici, NMAI063)
středa 9:00, S4

Skripta (pdf) (verze z 5.6.)
Zkouškové otázky

K přednášce existuje nepovinné cvičení.

Průběh zkoušky: Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy a v případě, že bude v úvodním testu úspěšný aspoň na 50%, dostane dvě teoretické otázky, na které si připraví odpovědi. Zde je seznam, z nějž jsou otázky vybírány (může být drobně upravován, opravován a doplňován).

Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).


Zimní semestr
Komutativní okruhy (NMAG301)
čtvrtek 15:40 - 18:50, K6

Dění na přednášce a cvičení
Příklady řešené na cvičení
Zkouškové otázky
Zápočtová písemka

Zápočtová písemka se bude psát ve čtvrtek 12.1. od 15:40 v K6. Dále si ji bude možné napsat před zkouškou nebo po individuální domluvě jindy. Zde je ukázka písemky.

Průběh zkoušky a získání zápočtu: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky z různých partií komutativní algebry, na které si připraví odpovědi. Zápočet studenti získají za úspěšně napsanou zápočtovou písemku, kterou si budou moct napsat buď na cvičení na konci semestru nebo před zkouškou.

K přednášce existuje Proseminář z komutativních okruhů.


Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   sylabus a literatura,
   loňské zkouškové otázky
   kurz D.Stanovského,
   kurz Pavla Růžičky.
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
úterý 12:20 M3, 14:00 M3 a čtvrtek 12:20 M3

Dění na přednášce.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Opakování až po Lineární zobrazení II bude možné dostat 10 bodů k zápočtu: 2 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat 60% bodů.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají. První kvíz je testovací a 2 body za něj budou uděleny automaticky, bez ohledu na výsledek.
-   Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín v lednu 2017. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, výsledky testů ze cvičení nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů (verze z 19.12.2016),
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra I (informatici, NMAI062)
středa 9:00, S3

   Skripta (pdf) (verze z 5.4.2017)

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkouška bude písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení (15. příklad) bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je seznam, z nějž budou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka. Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku. Nebude-li student souhlasit s hodnocením testu, může následovat ještě ústní zkoušení.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Ještě vypíšu dva termíny zkoušky v letním zkouškovém období. Máte-li zájem o termín v semestru, ozvěte se prosím mailem.Odkazy:
   Zdroják skript (tex) (verze ze 4.1.2017)
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
   co se dnes poslouchá v al-Chórezmího městě