Akce

Odborné aktivity matematické sekce

Konference, symposia, školy
Informace o jednotlivých akcích a stránky těchto akcí jsou aktualizovány přímo jejich organizátory.

Vybrané akce matematické sekce jsou uskutečňovány za podpory skupiny RSJ

                         

 • ROBUST 2020, 21. letní škola JCMF (07. - 12.06.2020), kontakt: Jaromír Antoch
 • Workshop on generalized convexity and integral geometry (14. - 20.09.2020), kontakt: Dušan Pokorný, Jan Rataj
 • Joint European Thermodynamic Conference (14. - 18.06.2021), kontakt: Michal Pavelka
 • TOPOSYM 2021 (26. - 30.06.2021), kontakt: Benjamin Vejnar
 • +

  Další odborné aktivity sekce

  Programy pravidelných i nepravidelkých seminářů, přednášek a dalších vědeckých prezentací sekce lze nalézt na infotabuli sekce. Tzv. kolokviálním přednáškám matematické sekce je věnována speciální stránka.

  Jazyk stránek