Infotabule

Administrace příspěvků pro zobrazení na informační tabuli Matematické sekce

Aplikace pro administraci aktuálních události v Matematické sekci je určena k distribuovanému vkládání aktualit, jejich administraci a zobrazování na informační tabuli a webových stránkách Matematické sekce.

Vstup do administrace příspěvků (zřízení účtu) nastavuje správce aplikace, kterým je
Mirko Rokyta (email: rokyta@karlin.mff.cuni.cz).

Správce aplikace zavádí nové uživatele (nové nebo existující loginy z karlínské sítě)a přiděluje jim roli vkladatele příspěvků (CON) a/nebo moderátora (MOD). Uživatelé karlínské sítě se pak mohou přihlašovat loginem a heslem karlínské sítě.

O vložení každého nového příspěvku je informován emailem příslušný uživatel (přiřazen k vkladateli správcem aplikace) a příspěvek bude zobrazen na tabuli až po chválení moderátorem (rovněž je přiřazen k vkladateli správcem aplikace).

Jazyk stránek