Příběh našeho semináře

A k čemu ti ta matika bude?

Studenti matematických oborů se často setkávají s otázkou: „A k čemu ti ta matika vlastně bude? Půjdeš učit?“ Laik si matematiku představuje jako počty na střední škole a kromě toho, že „cvičí logické myšlení“ vlastně o jejích aplikacích moc neví. Studenti matematiky pak mají o obsahu svého oboru lepší představu, nicméně o konkrétních možnostech svého uplatnění obvykle neví o mnoho více. Tedy, nevěděli, protože v posledních letech právě na tyto otázky odpovídá seminář Matematické problémy nematematiků.

Dnes jsou MPN jeden z největších předmětů na MFF UK a asi jediný seminář v Česku sdílený napříč osmi univerzitami (z toho na UK, ČVUT a TUL jako kreditově ohodnocený předmět). Za cca 6 let svého fungování uskutečnil kolem 60 přednášek (přesně už to nikdo nespočítá), z nichž bylo publikováno 25 záznamů. Stránka semináře na Facebooku i vlastní kanál na YouTube mají každý přes 1600 odběratelů a rychle rostou.

Ovšem nebylo tomu tak vždy. Zde je náš příběh.

Prvopočátky

Seminář založili Lukáš Adam a Tomáš Roskovec jako doktorandi z MFF UK na jaře roku 2014. Podnětem k tomu byla téměř anekdotická událost, kdy první jmenovaný kandidoval do akademického senátu s programem „přiblížení studentů praxi“ a druhý ho napůl v žertu vyzval, aby spolu něco podnikli a ten program naplnili.
Seminář byl tenkrát organizován v rodinné atmosféře pár studentů a přednášejících kamarádů z praxe. Dokonce se podařilo uskutečnit i přednášku otce jednoho z organizátorů. Ovšem kvalita příspěvků byla už v těchto začátcích vysoká, například přednáška o měření krásy v plastické chirurgii statistickými metodami nebo programování personalizované reklamy bývalého zaměstnance Google a FB.

Rozjezd

Tomáše a Lukáše ale brzy jejich životní volby odvedly pryč z Prahy, takže organizování se ujalo duo tehdejších posluchačů: Kateřina Henclová a Daniel Jahn (kterého časem nahradil Ondřej Bouchala a posléze Lukáš Vacek). Protože o semináři prakticky nikdo nevěděl, rozběhli řádnou propagaci. Karlínské nástěnky (a nejen ty) pečlivě oblepovali plakáty lákající studenty na setkání s atraktivními hosty. Otravovali učitele, aby jim dovolili na začátku svých přednášek udělat semináři reklamu. Jako přednášející rekrutovali zaměstnance ČEZu, Seznamu, Škody Auto, IBM, ČNB a mnohé další.
A studenti opravdu přišli. Nejdříve jen pár nejodvážnějších, ale ti postupně přivedli své kamarády i kamarády kamarádů, takže posluchačů přibývalo geometrickou řadou. Přibývali nejen matematici, pro které byl seminář původně určen, ale také studenti příbuzných oborů: informatici z Malé Strany, ekonomové z FSV UK, pedagogové z PedF UK, studenti Jaderky aj.
Když už nebylo možné usadit všechny posluchače ani v největší karlínské posluchárně nafouknuté o židle, přišel čas se přestěhovat.

Věčné hledání větší posluchárny

Trojanka v březnu 2019.

Hlavní organizátorka Katka, toho času doktorandka na FJFI ČVUT, našla semináři nový domov na jaderňácké katedře matematiky, kde se o technické zázemí postaral Pavel Kerouš. Docent Jan Vybíral se velmi zasloužil o vypsání příslušného předmětu i pro studenty ČVUT a seminář zde garantuje, zatímco na MFF UK je garantem doc. Iveta Hnětynková.

Ale seminář rostl stále a začali jsme nosit další židle i do této posluchárny. Původně humorný graf, v němž Dan aproximoval počet posluchačů exponenciálou, naráz přestával být vtipný. Studenti, kam se člověk podíval, úplná pandemie.

Jak už to s pandemiemi bývá, řešením bylo streamování. Kromě živé přednášky na Jaderce se realizoval přímý přenos s promítáním do matfyzácké posluchárny. V dalším semestru bylo tedy možné seminář nabídnout i kolegům z dalších univerzit, kde se setkal s podobným ohlasem, zejména na FP TUL v Liberci (kudos Martin Plešinger) a FEKT VUT v Brně (kudos Pavel Rajmic a Michal Fusek).

2020

Stream do karlínské K1 v říjnu 2019.

V tom nejlepším ale přišla další pandemie. Bohužel tentokrát se psal 11. březen 2020 a v den seminární přednášky se studentům uzavřely dveře vysokých škol. První zrušená přednáška v historii semináře. Vypadalo to, že akce, jejichž velkou devizou jsou osobní setkání se zajímavými lidmi, jsou odsouzeny k zániku.

V zimním semestru 2020 však seminář pokračuje dále, v čistě online formě. Studenti a další fanoušci seminář nenechali padnout. Covid se zařadil do dlouhé fronty praktických komplikací, které seminář odjakživa zuřivě pronásledují. Vedle zkratovaných reprobeden, hacknutého systému dotazů, absence přednášejících, absence organizátorů, výpadků internetu aj.

A co více, Covid se stal perfektním tématem pro matematicko-nematematické přednášky. Pozvánku na přednášku Martina Šmída „Epidemiologem snadno a rychle“ zobrazily algoritmy Facebooku více než 140 tisícům lidí. Možná překoná i dosavadní rekord historicky nejúspěšnější přednášky „Problémy otevřeného světa v Kingdom Come: Deliverance“ od Petra Smrčka z Warhorse Studios: 110 tisíc shlédnutí záznamů na YouTube.

Původně projekt několika nadšenců se změnil ve fenomén.Sepsala Kateřina Henclová s přispěním Tomáše Roskovce a Lukáše Adama, 1. listopadu 2020.

Článek psán pro web matfyz.cz. Zkrácená verze publikována zde.