Praktické informace pro přednášející

Co je seminář MPN? Kdo jsou jeho posluchači?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření.
Seminář je oficiálně vypsán jako předmět na (MFF) UK, (FJFI) ČVUT a (KMD FP) TUL, a proto je primárně zaměřen na studenty matematických a příbuzných oborů (převážně informatických, ale také pedagogických, ekonomických, bioinformatických, fyzikálně-technických apod.) Reálně ho sledují studenti z mnoha škol i veřejnost mj. skrze stejnojmenný YouTube kanál. Velkou část zapsaných studentů tvoří prváci.

Jak volit téma přednášky a způsob prezentace?

Velká variabilita posluchačů klade na přednášejícího vysoké pedagogické nároky. Není možné spoléhat předchozí znalost žádného tématu vyjma těch nejzákladnějších matematických kurzů, a proto je nutné vždy vysvětlit používané pojmy. Největší úspěch mívají přednášky, které jsou koncipované spíše populárně, ale zároveň dokáží jednoduchými slovy přiblížit i složitou problematiku.
Volba konkrétního tématu je plně v kompetenci přednášejícího. Na základě zkušeností s minulými přednáškami bychom Vám přesto rádi dali pár doporučení:

 • • Je třeba volit téma, které zaujme velmi různorodé publikum.
 • • Přednášku je vhodné rozvrstvit tak, aby si v ní našli něco zajímavého prváci i ti, kteří o tématu už něco vědí.
 • • Nejlepší styl bývá populárně-naučný. Je vhodné vysvětlit základní teorii a bohatě ji ilustrovat praktickými příklady a ukázkami.
 • • Nečekáme matematickou přednášku, těch máme dost jiných. :-)
 • • Pro přednášející odborníky z výrazně jiných/technických oborů: odborné pojmy, které u Vás zná každý prvák, tady nebude znát téměř nikdo. Proto je velmi důležité je vysvětlit. Pokud jste na pochybách, zeptejte se publika.
 • • Vlastní zkušenosti a názory nás zajímají! Nemusí se ani nutně týkat tématu, ale i toho, co obnáší daná práce, jaké jsou potřeba znalosti/schopnosti na danou pozici, jak se k dané práci člověk dostane apod.
 • • Naši studenti jsou lehce přecitlivělí na "manažerské" poučky, "motivační" povídání nebo příliš dlouhou reklamu na firmu, zajímá nás obsah.
 • • Velmi pozitivní ohlasy máme na využití nástroje Mentimeter pro interaktivní ankety, zapojení publika a kladení dotazů v průběhu přednášky.
 • • Pozor na velikost a font písma v prezentaci, aby bylo čitelné i z dálky.
  • Jak probíhá organizace přednášky?

   • Domluva na vhodném tématu.
   • Vytvoření pozvánky na přednášku. Pozvánku (plakát) vytvoří organizátoři, přednášející je pouze požádán o dodání informací pro sepsání abstraktu a krátkého medailonku. Finální verze pozvánky je před zveřejněním vždy schválena přednášejícím.
   • Reklama. Informace o chystané přednášce jsou zasílány emailem početnému seznamu zájemců, vyvěšeny na nástěnky, na webu semináře, na FB stránkách semináře a na dalších relevantních a spřátelených webech a FB skupinách.
   • Přednáška má 90 minut včetně dotazů, kterých bývá spíše více (obvyklých je 30 minut). Velmi doporučujeme mít prezentaci připravenou ve formátu pdf.
   • Stream a záznam. Z kapacitních a dalších praktických důvodů streamujeme přednášky živě na našem YouTube kanále. Po odvysílání zde také zůstává záznam. V případě nutného omezení prosím včas informujte organizátory.

   Jaké je technické vybavení posluchárny?

   • • Velká křídová tabule.
   • • Projektor, který je možné zapojit do vlastního nebo do místního počítače.
   • • Mikrofon.
   • • Připojení na internet je zprostředkováno akademickou sítí Eduroam. Tj. přístup není zcela veřejný, je nutné mít login (z libovolné VŠ nebo jiného vědeckého pracoviště). Toto může způsobit problémy při využití licencovaného softwaru.

   Jak se k nám dostat?

   • • Seminář probíhá v budově MFF UK Karlín na adrese Sokolovská 49, Praha 8 (mapa).
   • • V blízkosti se nachází zastávka tramvaje a stanice metra B Křižíkova. A také tramvajové zatávky Křižíkova (nejbližší), Karlínské náměstí.
   • • Organizátoři se s přednášejícími před přednáškou obvykle potkávají na vrátnici v 17:10.