Informace o semináři

O čem je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus poloodborných přednášek o aplikacích matematiky (nejen) pro studenty matematických a příbuzných oborů. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných závěrečných prací.
Většinu posluchačů semináře tvoří studenti Matfyzu a (FJFI, FEL, FIT) ČVUT, ale nejsou výjimkou ani studenti dalších fakult (ekonomové, pedagogové, bioinformatici apod.) Díky svému popularizačnímu charakteru jsou přednášky oblíbené i u studentů prvních ročníků a u širší odborné veřejnosti. Počet odběratelů našeho YouTube kanálu, kde lze najít záznamy přednášek, již přesáhl 2,5 tisíce.
Další podrobnosti naleznete v sekci pro přednášející nebo pro studenty.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý, pestrý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek.
Pro zájemce o matematicky odbornější přednášky doporučujeme partnerský seminář na MFF UK Matematické metody v praxi (NMMA366, program).

Kdy a kde seminář probíhá?

Všechny přednášky se uskuteční v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha-Karlín (mapa), v čase 17:30 - 19:00.
Kromě návštěvy přednášky na MFF UK mohou studenti a další zájemci sledovat přímý přenos na YouTube kanále Matematické problémy nematematiků s možností klást dotazy přes webové rozhraní Menti.com. Záznamy zůstávají zveřejněné.

Facebook

Líbí se Vám náš seminář? Chcete se stát součástí stále větší komunity? Věříte, že aplikovaná matematika je cool a chcete přispět k její propagaci v českém prostředí? Máte nějaké návrhy na zlepšení semináře? Zajímalo by Vás nějaké téma? Navštivte naši stránku na FB a napište nám svůj názor!

Články o semináři

O semináři byla napsána řada článků, například:

Financování semináře

Organizátoři semináře Matematické problémy nematematiků se rekrutují převážně ze členů katedry numerické matematiky MFF UK . Seminář proto probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.