Informace pro studenty ČVUT

KÓDY PŘEDMĚTU - BAKALÁŘI: 01MPN1B (první zápis), 01MPN2B (druhý zápis), 01MPN3B (třetí zápis)
KÓDY PŘEDMĚTU - MAGISTŘI: 01MPNM (první a poslední zápis)
Seminář si můžete zapsat celkem 4x, z toho 3x v průběhu bakalářského a 1x v průběhu magisterského studia, jen pokaždé s jiným kódem. Každý z těchto 4 předmětů je dvousemestrální.
KDY: v uvedené středeční termíny, vždy v 17:30 - 19:00, případně ze záznamu.
KDE: naživo v posluchárně K1 na MFF UK (Sokolovská 83, Praha - Karlín, tram a metro Křižíkova) nebo na YouTube
FORMA: hybridní. Můžete navštívit přednášky naživo na Karlíně nebo můžete sledovat na YouTube kanále Matematické problémy nematematiků (live stream i záznamy). Pro účely docházky jsou všechny formy účasti OK, ale vždy je nutné vyplnit i minitestík/anketu.
OHODNOCENÍ: 1 kredit za 1 akademický rok
PODMÍNKY ZÁPOČTU: "účast" na 6 přednáškách tj. shlédnout přednášku (v posluchárně, live stream nebo ze záznamu) a vyplnit odpovídající minitestíky/ankety v průběhu obou semestrů.
VAŠI ORGOVÉ: Jan Vybíral (organizace na FJFI a zápočty)


KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT)

Studium zaštítěné naší katedrou má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách.

V bakalářském studijním programu „Aplikace přírodních věd” se jedná o tyto obory: Matematické inženýrství (zaměření Matematické modelování, Aplikované matematicko-stochatické metody), Matematická informatika a Aplikovaná informatika. Vyjma posledního zmíněného oboru mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech Matematické inženýrství, Aplikované matematicko-stochastické metody a Matematická informatika.

O studenty se starají pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které získaly řadu grantů a ocenění.

website