Dějiny matematiky II (NMTM306, LS, 2/0, kolokvium, 2 kred.)

Osnova předmětu:

Průběh zkoušky:
zkouška proběhne písemně
návrhy otázek jsou zde v pdf (aktualizováno pro LS 2022)


Obsah, objem, Archimédés
Archimédův kodex: základní prezentace v pdf z přednášky
pro všechny: Archimédův spis Měření kruhu
Pro zájemce: doporučuji cokoli z knížky o Archimédovi

Goniometrie (materiál v pdf)
názvy sin, cos, tg, cotg
počátky goniometrie v antice
Ptolemaiova tabulka délek tětiv, Ptolemaiova věta, interpolace
sin 1°: Ptolemaiův odhad, al-Kášího výpočet
Árjabhata a jeho tabulka sinů
CORDIC

Diferenciální a integrální počet (materiál v pdf)

Logaritmy, odmocniny
odmocniny: historie, výpočet: pdf
logaritmy – prezentace: pdf
logaritmy – úvodní populární čtení: pdf
logaritmy – podrobnější nepovinné čtení pro zájemce: pdf


Kuželosečky (materiál v pdf)
co mohlo vést ke zkoumání kuželoseček, souvislost se slunečními hodinami a problémem zdvojení krychle (Hippokratés, Menaichmos)
kuželosečky u Archiméda a Apollónia
parabola dle Apollónia
názvy kuželoseček (parabola, elipsa, hyperbola)
Avicennova konstrukce paraboly
Menaichmova charakterizace hyperboly, porovnání s nepřímou úměrností