Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Konzultace

Pokud máte zájem o konzultaci, můžete mě kontaktovat osobně po cvičení či přednášce, nebo e-mailem.

Vyučované předměty

Mathematical Analysis 4:

Zde můžete nalézt (průbežně upravovaný) seznam definic a vět z přednášky. Další doplňkové informace a většinu důkazů můžete nalézt v připravovaných skriptech. Informace o obsahu a průběhu zkoušky můžete nalézt zde. Zde jsou některé doporučené příklady na cvičení.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky první zkouškové písemky.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky druhé zkouškové písemky.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky třetí zkouškové písemky.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky čtvrté zkouškové písemky.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky páté zkouškové písemky.
Zde můžete nalézt zadání a výsledky šesté zkouškové písemky.