Cvičení k přednášce  MMA - (listopad 2013):

Cvičení 6 (6. 11. 2013): Cvičení se nekoná kvůli účasti studentů na praxích.

Cvičení 7 (13. 11. 2013): Cvičení se nekoná kvůli účasti studentů na praxích.

Cvičení 8 (20. 11. 2013): Husté a řídké množiny, ekvivalentní definice, doplňky těchto množin při dodatečných podmínkách (doplněk uzavřené řídké množiny je hustá množina, apod.). Úplný prostor, různé formulace Baireovy věty. Metoda kategorií. Důkaz existence "spojité funkce bez derivace". Připomenutí některých fakt o Fourierových řadách. Zde je část textu mých skript o využití metody kategorií (str. 376-380).

Cvičení 9 (27. 11. 2013): Fourierovy řady - trocha historie, problémy. Sčitatelnost, limitovaci metoda aritmetických průměrů. Problém konvergence Fourierovy řady spojité funkce. Příprava na aplikaci Banach-Steinhausovy věty: Dirichletova jádra (dokončení příště).

Předcházející komentáře ke cvičením: (říjen 2013)
Následující komentáře ke cvičením: (prosinec 2013, leden 2014)