Cvičení k přednášce  MMA - (říjen 2013):

Cvičení 1 (2. 10. 2013): Zaměněno za přednášku, v průběhu r. 2013 dojde ke "zpětné záměně".  

Cvičení 2 (9. 10. 2013): Zde jsou příklady, které probíráme na cvičení - doporučuji si příklady počítané na cvičení vždy projít a příklady, které nevybereme, si eventuálně samostatně propočítávat.  Příklady MP1 (*.pdf - 73.6 kB) 

Cvičení 3 (16. 10. 2013): Byly probrány další příklady ze souboru cvičení, zejména pak prostory posloupností (Hölderova a Minkovskiho nerovnost), existence omezené metriky generující stejné otevřené množiny v (P,\rho) apod.

Cvičení 4 (23. 10. 2013):  Cvičení se nekoná kvůli Děkanskému dni.

Cvičení 5 (30. 10. 2013): Aplikace Banachovy věty o kontrakci na důkaz existence řešení základní počáteční úlohy pro rovnici y' = f(x,y), y(x_0) = y_0. Podrobné připomenutí základních pojmů. Picardova věta. Separabilita, lemma o neseparabilitě prostoru, poznámky k pojmu kompaktnosti (bude teprve probírán).

Následující komentáře ke cvičením: (listopad 2013, prosinec 2013, leden 2014)