Přednáška AN4E (duben 2015):
 

Přednáška 7 (6.4.2015) : Státní svátek. 

Přednáška 8 (13.4.2015) : Systémy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu. Základní tvar, maticové vyjádření. Příčiny podobnosti s vyšetřováním lineární rovnice n-tého řádu. Využití této podobnosti k heuristickému přístupu k řešení. Základní poznatky o maticích, některé pojmy, které budeme potřebovat. Souvislost s problémem invariance podprostorů při lineárním zobrazení.

Přednáška 9 (20.4.2015) : Zopakování základních pojmů pro řešení systémů lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu. Maticové vyjádření. Rovnice 
(*) y ' = A(x) y + b(x) a rovnice 
(**) y ' = A(x) y. 
Řešení (**) vytvářejí prostor (vektorových) funkcí dimenze n. Fundamentální systém a zápis obecného řešení v maticovém tvaru. Problém nalezení báze prostoru řešení, systémy s konstantní maticí A. "Algebraizace problému", vlastní čísla a vlastní vektory matice A. Charakteristická rovnice, spektrum matice. Postup v závislosti na množině kořenů charakteristické rovnice. Nezávislost řešení a vlastních vektorů. Reálné navzájem různé kořeny, případně páry komplexně sdružených kořenů.

Přednáška 10 (27.4.2015) : Pokračování: páry páry komplexně sdružených kořenů charakteristické rovnice. Případ násobných reálných kořenů s nedostatečným počtem nezávislých vlastních vektorů. Zobecněné vlastní vektory. Popis postupu řešení, příklad. Počáteční úloha pro (**). Případ s nenulovou b(x) - lze variací konstant. Komentář ke stabilitě. 

Předcházející přednášky: (únor 2015, březen 2015)
Následující přednášky: (květen 2015)