Přednáška AN4E (květen 2015):
 

Přednáška 11 (4.5.2015) : Přesnější popis řešení rovnice (*) y ' = A(x) y + b(x) (teorie, ne příklady). Obecný úvod k integrálním transformacím. Laplaceova transformace: s jakými funkcemi pracujeme, jak chápeme integrál. Úmluvy o značení. Definice. Základní vlastnosti L-transformace. Slovník L-transformace (skripta na síti). (A) linearita, (B) posun v obraze, (C) derivování obrazu.

Přednáška 12 (11.5.2015) : Zkouška středa 17.6. vypsána na STAGu. Plán posledních přednášek. Další vlastnosti L-transformace: (D) integrace obrazu, (E) L- transformace konvoluce funkcí, (F) změna měřítka. K čemu nám L-transformace bude. Příklad: jak řešíme rovnici y' + 2y = exp(at) s reálným parametrem a s podmínkou y(0) = 1 "klasicky" a jak pomocí L-transformace (zopakujeme).

Přednáška 13 (18.5.2015) : L-transformace, užití na rovnici vyššího řádu. Klíčová dovednost: rozklad na parciální zlomky. Složitější příklad na soustavu (nedopočten - viz skripta).

Přednáška 14 (25.5.2015) : Soustava řešená pomocí L-transformace. Vzorová písemka, příklady byly řešeny.

Předcházející přednášky: (únor 2015, březen 2015, duben 2015)