Přednáška AN4E (únor 2015):

Přednáška 1 (23.2.2015) : Jazyk a značení pro ODR. Tvary ODR, lineární DR. Základní pojmy: řešení, maximální řešení, obecné (úplné) řešení rovnice. Lineární DR 1.řádu, přidružená rovnice s nulovou pravou stranou ("homogenní"). Všechna řešení této rovnice tvoří podprostor hladkých funkcí prostoru C((c,d)), kde (c,d) je společný definiční obor koeficientu při y a funkce na pravé straně řešené rovnice s obecnou pravou stranou. Nalezení báze tohoto prostoru a tvaru obecného řešení (množinový součet obecného řešení rovnice s nulovou pravou stranou a partikulárního řešení řešené rovnice s obecnou pravou stranou). Řešení získáme "dvojí kvadraturou" (význam). 


Následující přednášky: (březen 2015, duben 2015, květen 2015)