Doporučená literatura týkající se vzdělání a vědy-podle J. Spurného

U. Eco Jméno růže
K.P. Liessmann Teorie nevzdělanosti
P. Johnson Tvůrci
K. Popper Logika vědeckého bádání
L. Smolin Fyzika v potížích
P.K. Feyerabend Rozprava proti metodě
P.K. Feyerabend Farewell to reason
I. Lakatos Proofs and refutations (Logic of mathematical discovery)
G. Hardy Obrana matematikova
J. S. Mill On liberty and utilitarianism