Témata pro bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci jsou na SISu.


Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou a diplomovou práci na jakékoliv téma.

Doktorské práce

Martin Kalousek, Analýza toků nenewtonovských tekutin, 2011-


Jakub Tichý, Kvalitativní vlastnosti řešení rovnic mechaniky tekutin, 2009-2014

Diplomové práce

Libor Peltan, Eliptické systémy rovnic s anizotropním potenciálem: existence a regularita řešení, 2011-


Martin Kalousek, Systémy rovnic s anizotropním růstem disipativního potenciálu, 2009-2011.


Jakub Tichý, Regularita řešení systémů popisujících zobecněné Newtonovské tekutiny, 2007-2009.

Bakalářské práce

Jan Lopata, Prostory funkcí s necelými derivacemi na intervalu, 2010-2012.


Michal Bílek, Sturmův-Liouvilleův problém, 2008-2009.


Martin Kalousek, Bogovského lemma, 2008-2009.


Jakub Tichý, Newtonův problém optimálního aerodynamického profilu, 2006-2007.


Zdeněk Hruška, Matematické modely v biologii, 2006-2007.