Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Člen výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Editor Statistical Modelling: An International Journal.
Impact factor (2019): 1.419, Ranking: 47/124 v sekci Statistics and Probability.
SMiJ logo
 
Konzultace pro studenty MFF UK nejlépe po předchozí domluvě (ústní po přednášce nebo e-mailem).
V zimním semestru 2020–21 se s vysokou pravděpodobností dohodneme na vhodném čase
v nejbližší následující středu v dobách 13:45 – 15:15 a 17:20+
nebo čtvrtek v dobách 8:00 – 10:00 a 15:00+.
 
Semináře:
NMSA600:    Seminář KPMS BESEDA
NMST552:    Statistické konzultace
Výuka v zimním semestru 2020–21:
NMSA407:    Lineární regrese
NMST431:    Bayesovské metody
NMSA602:    Pokročilé partie oboru
Výuka v letním semestru 2019–20:
NMST432:    Pokročilé regresní modely (cvičení)
NMST440:    Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat
English version

[English version]


 

View My Stats