Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Člen výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Former editor Statistical Modelling: An International Journal.
SMiJ logo
 
Výuka v letním semestru 2022–23:
NMAT362:    Referativní seminář k bakalářské práci
NMST412:    Zobecněné lineární modely (cvičení)
NMST431:    Bayesovské metody
Výuka v zimním semestru 2022–23:
NMSA331:    Matematická statistika 1
NMST551:    Statistický projektový seminář
Konzultační výuka:
NMST552:    Statistické konzultace
English version

[English version]


 

View My Stats