Domácí stránka

Arnošt Komárek

To jsem já

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8–Karlín
E-mail: arnost.komarek[AT]mff.cuni.cz
 
Člen výkonného výboru Statistical Modelling Society. SMS logo
Former editor Statistical Modelling: An International Journal.
Impact factor (2020): 2.039, Ranking: 46/124 v sekci Statistics and Probability.
SMiJ logo
 
Výuka v zimním semestru 2022–23:
NMSA331:    Matematická statistika 1
NMST551:    Statistický projektový seminář
Výuka v letním semestru 2021–22:
NMST432:    Pokročilé regresní modely (cvičení)
NMST440:    Pokročilé aspekty prostředí R
Konzultační výuka:
NMST552:    Statistické konzultace
English version

[English version]


 

View My Stats