Click for English      

Doc.RNDr. Petr Lachout, CSc.

KPMS MFF UKNMSA401 - Oborový seminář

NMSA403 - Teorie optimalizace

NMTP434 - Principy invariance

NMSA334 - Náhodné procesy I


Texty ke stažení


Astronomický seminář


Konzultace:  Po předchozí dohodě

e-mail:    lachout@karlin.mff.cuni.cz