BOW RIVER AND RUNDLE RIDGE IN CANMORE, AB, CANADA| Copyright © Matúš Maciak


(NMST 539)   Multivariate analysis

Lectures: Doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, PhD.
Lab sessions: Tuesday | 12:20 - 13:50 | Lecture Room @K11


Basic informations

Preliminary sylabus (to be updated during the term)Student's web pages (links)Disclaimer (in Czech)

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 21.června, 2019), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získanie zápočtu sa riadi výhradne pravidlami podrobne uvedenými na tejto webovej stránke (resp. stručna na oficiálnej stránke predmetu v SIS).