THREE SISTERS AND THE RUNDLE RIDGE | Copyright © Matúš Maciak

Konzultačné hodiny

prezenčne alebo online podľa dohody
Miestnosť K 151, 1.patro | Sokolovská 83Aktuálna výuka: Letný semester 2021/2022

NMFM 332

(stránka SIS)

  |  

Statistika pro finanční matematiky 2

NMMA 366

(stránka SIS)

  |  

Seminář Matematické metody v praxi

NMST 539

(stránka SIS)

  |  

Mnohorozměrná analýza

NMST 611

(stránka SIS)

  |  

Pokročilý statistický seminář

Archív

Zimný semester 2021/2022 (prezenčne)

NMSA 230

(stránka SIS)

  |  

Úvod do programování v R

NMFM 301

(stránka SIS)

  |  

Statistika pro finanční matematiky

NMMA 366

(stránka SIS)

  |  

Seminář Matematické metody v praxi

NMSA 407

(SIS website)

  |  

Linear regression (English)

NMST 551

(stránka SIS)

  |  

Statistický projektový seminář