TERYHO CHATA, MALA STUDENA DOLINA, HIGH TATRA MOUNTAINS | Copyright © Matúš Maciak

Konzultačné hodiny

prezenčne alebo online podľa dohody
Miestnosť K 151, 1.patro | Sokolovská 83Aktuálna výuka: Zimný semester 2022/2023 (prezenčne)

NMFM 301

(stránka SIS)

  |  

Statistika pro finanční matematiky

NMST 551

(stránka SIS)

  |  

Statistický projektový seminář

NMSA 230

(stránka SIS)

  |  

Úvod do programování v R

NMST 611

(stránka SIS)

  |  

Advanced Statistical Seminar

Archív

Letný semester 2021/2022

NMFM 332

(stránka SIS)

  |  

Statistika pro finanční matematiky 2

NMMA 366

(stránka SIS)

  |  

Seminář Matematické metody v praxi

NMST 539

(stránka SIS)

  |  

Mnohorozměrná analýza

NMST 611

(stránka SIS)

  |  

Pokročilý statistický seminář