RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Neživotní pojištění 1

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Neživotní pojištění 2

Účetnictví 2

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh ZS 2020/21

konzultační hodiny

ZS 2020/21:

v době distanční výuky konzultace po předchozí emailové dohodě


informace k výuce v zimním semestru 2020/21

Po dobu distanční výuky není tato stránka aktualizována.

Veškeré informace a materiály k jednotlivým předmětům jsou dostupné v Moodle:
Aktuárský seminář 1

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10571

Mathematics of Non-Life Insurance 1

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10389

Neživotní pojištění  1

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10387


Teorie rizika

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10390