RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Oddělení pojistné a finanční matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

adresa: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

místnost: 156, 1. patro

e-mail: mazurova@karlin.mff.cuni.czvyučované předměty

zimní semestr:

 

Úvod do pojišťovnictví

Matematika neživotního pojištění 1

 Teorie rizika

Aktuárský seminář 1

 

letní semestr:

Účetnictví pojišťoven

Matematika neživotního pojištění 2

Demografie

Aktuárský seminář 2


Rozvrh ZS 2021/22

konzultační hodiny

ZS 2021/22:

pátek 10:00 - 12:00


výukové materiály a informace k jednotlivým předmětům jsou dostupné v Moodle:

Aktuárský seminář 1

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10571

Mathematics of Non-Life Insurance 1

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10389

Teorie rizika

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10390