Od zimního semestru 2020/2021 na mateřské/rodičovské dovolené.


Letní semestr 2019/2020:

Základy planimetrie

Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie

Praktické aspekty vyučování matematice

Zimní semestr 2019/2020:

Dějiny deskriptivní geometrie

Cvičení z Didaktiky matematiky

Metody řešení matematických úloh


Předměty vyučované v letech 2008 až 2019:

Deskriptivní geometrie I

Deskritpivní geometrie pro nedeskriptiváře I

Dějiny deskriptivní geometrie

Didaktika deskriptivní geometrie

Didaktika matematiky – cvičení

Kartografie

Matematický proseminář I, II

Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie

Praktické aspekty vyučování matematice

Základy rovinné geometrie