Archiv obhájených diplomových prací

Edited by M. Rokyta, 14 Apr 2021

Níže je uveden (v uspořádání "nejnovější nejvýše") seznam 68 prací, obhájených v dané komisi v období 14.4.2009 - 28.2.2021 (tj. v období, kdy byl předsedou komise M. Rokyta). Z důvodů GDPR nejsou na této stránce uvedeny odkazy na soubory s pracemi ani na soubory s posudky. Vše lze nalézt v Digitálním repozitáři UK, kde pod tímto předpřipraveným odkazem (s nastavením příslušného filtru) lze nalézt všechny práce, obhájené na KMA dokonce od roku 2006 (včetně posudků a záznamů o průběhu obhajoby), pokud tyto splňují podmínky pro zveřejnění.


Akad. rok 2020/21, termín obhajoby: 10. února 2021

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí Oponent
09:00
Bc. Hana Marková

Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. Mgr. Patr Kaplický, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek oponenta


Akad. rok 2019/20, termín obhajoby: 14. září 2020

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí Oponent
09:00
Bc. Jan Krejčí
Optimality of function spaces for a weighted integral operator prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(FSv ČVUT Praha)
  Posudek oponenta
09:30
Bc. Martin Surma
Maticová Kreinova-Milmanova věta prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.
(FEL ČVUT Praha)
  Posudek oponenta
10:00
Bc. Radovan Švarc
Slabé a slabé* homeomorfismy prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
Mgr. Benjamín Vejnar, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek oponenta


Akad. rok 2018/19, termín obhajoby: 12. září 2019

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí Oponent
08:30
Bc. Antonín Češík
Convex hull properties for parabolic systems of partial differential equations Dr. Sebastian Schwarzacher, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
Mgr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
(MÚUK MFF UK)
  Posudek oponenta
09:00
Bc. Dalimil Peša
Amalgam spaces prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(FSv ČVUT Praha)
  Posudek oponenta
09:30
Bc. Emil Skříšovský
Compressible Navier-Stokes-Fourier system for the adiabatic coefficient close to one doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
(MÚUK MFF UK)
  Posudek vedoucího
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
(MÚ AV ČR, v.v.i.)
  Posudek oponenta
10:00
Bc. Jan Dudák
Complexity of Compact Metrizable Spaces Mgr. Benjamín Vejnar, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek oponenta
10:30
Bc. Anna Doležalová
Volumes of unit balls of Lorentz spaces doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(FJFI ČVUT Praha)
  Posudek vedoucího
Prof. Jan Lang, Ph.D.
(Ohio State University)
  Posudek oponenta
11:00
Bc. David Hruška
Analysis of evolutionary problems with bounded gradients prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
(MÚ UK MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
(KMA MFF UK)
  Posudek oponenta
11:30
Bc. David Vondrouš
Borelovské množiny v topologických prostorech prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
  Posudek oponenta


Akad. rok 2018/19, termín obhajoby: 14. června 2019

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Hana Turčinová
Characterization of functions with zero traces via the distance function doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(ČVUT Praha)
 Posudek vedoucího
prof. David Edmunds
(Univ. of Sussex, Brighton, UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2017/18, termín obhajoby: 14. září 2018

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Marta Kossaczká
Symmetric approximation numbers doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(FJFI ČVUT Praha)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
(TF ČZU Praha)
 Posudek oponenta
9:30
Bc. Zdeněk Silber
Konvexní množiny v duálních Banachových prostorech prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
(KMA MFF Praha)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
(KMA MFF Praha)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2017/18, termín obhajoby: 15. června 2018

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Ondřej Bouchala
Measures of non-compactness of Sobolev embeddings prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2016/17, termín obhajoby: 15. září 2017

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Michael Bílý
Maximum principles for elliptic systems of partial differential equations RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
(MÚUK MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
9:30
Bc. Jakub Rondoš
Integrální reprezentace prostorů vektorových spojitých funkcí prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.
(FEL ČVUT)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2016/17, termín obhajoby: 12. června 2017

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
9:00
Bc. Zdeněk Mihula
Optimality of function spaces for classical integral operators prof RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
9:30
Bc. Michaela Hubatová
Perturbační metody v teorii obyčejných diferenciálních rovnic doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2015/16, termín obhajoby: 16. září 2016

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Matej Drahovský Deskriptivní kvalita množin v analýze doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Václav Kryštof Semikonvexní funkce a jejich rozdíly prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Roland Púček Applications of invariant operators in real parabolic geometries prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
(MÚUK MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
(MÚUK MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2015/16, termín obhajoby: 21. června 2016

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Eva Buriánková Behavior of one-dimensional integral operators on function spaces prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(ČVUT Praha)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2015/16, termín obhajoby: 8.2.2016

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Marek Pospíšil, B.Sc. Microscopic sets and drops in Banach spaces prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Martin Fiala Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2014/15, termín obhajoby: 16.9.2015

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
 
Bc. Erika Maringová
Elliptic equations in nonreflexive function spaces RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
(MÚUK MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2013/14, termín obhajoby: 16. září 2014

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Vojtěch Kovařík Descriptive set properties of collections of exceptional sets in Harmonic analysis RNDr. Vlasák Václav, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Vít Musil *) Positioning of Orlicz space and optimality prof. RNDr. Pick Luboš, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Libor Peltan Eliptické systémy rovnic s anizotropním potenciálem: existence a regularita řešení doc. Mgr. Kaplický Petr, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Miroslav Bulíček Ph.D.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Břetislav Skovajsa Zobecněné obyčejné diferenciální rovnice v metrických prostorech
(+ Errata)
prof. RNDr. Malý Jan, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta

*) Práce získala "Cenu děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci" (podle Směrnice děkana 2/2014).


Akad. rok 2013/14, termín obhajoby: 30. května 2014

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Alena Skálová Gradientové zobrazení funkcí více proměnných doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2013/14, termín obhajoby: 27. ledna 2014

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Matěj Novotný Analýza v Banachových prostorech
Doplňky:
  • Errata I (reakce uchazeče na posudek oponenta)
  • Reakce oponenta na Errata I
  • Errata II
Prof. RNDr. Petr Hájek, Ph.D., DrSc.
(MÚ AV ČR)
 Posudek vedoucího
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
(KA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2012/13, termín obhajoby: 17. září 2013

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Jakub Slavík Nestandardní analýza dynamických systémů doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
(KA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Martin Michálek Analýza disipativních rovnic v neomezených oblastech doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
(MÚ AV ČR)
 Posudek oponenta
Bc. Tomáš Penk Integrální reprezentace operátorových algeber doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
(ČVUT FEL)
 Posudek oponenta
Bc. Michal Kozák Bifurkace v matematických modelech v biologii prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
(MÚ AV ČR)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2012/13, termín obhajoby: 17. května 2013

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Petra Jirůtková Pokrývací věty prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
(TF ČZU Praha)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2012/13, termín obhajoby: 5. února 2013

Čas obhajoby /
Student(ka)
Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Milan Matějka Sobolevovská zobrazení a Luzinova N podmínka doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Jindřich Lechner Jamesova věta a problém hranice
    [+Errata]
doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2011/12, termín obhajoby: 18. září 2012

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Hana Bendová Nové míry slabé nekompaktnosti doc. RNDr. O. Kalenda, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Martin Franců Approximation of a non-increasing rearrangement of a function prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
(KNM MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Zdeněk Jaroň Vlastnosti Poulsenových simplexů doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Michal Rolínek Kvantitativní slabá kompaktnost doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. O. Kalenda, Ph.D., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Tomáš Roskovec Sobolevova věta o vnoření na oblastech s nelipschitzovskou hranicí doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2011/12, termín obhajoby: 31. května 2012

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Lenka Slavíková *) Compactness of higher-order Sobolev embeddings prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(FSI ČVUT)
 Posudek oponenta
Bc. Ivan Soukup Slabá řešení pro třídu nelineárních integrodiferenciálních rovnic RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta

*) Práce získala "Cenu děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci" (podle Směrnice děkana 7/2006).


Akad. rok 2011/12, termín obhajoby: 8. února 2012

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Aleš Holub Zobecněné limity afinních funkcí doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2010/11, termín obhajoby: 8. září 2011

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Miloslav Holík Nerovnosti pro integrální operátory prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Martin Kalousek Systémy rovnic s anizotropním růstem disipativního potenciálu Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Martin Křepela Skorokompaktní vnoření prostorů funkcí prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Kristýna Kuncová Nonabsolutely convergent integrals prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Rastislav Oľhava Optimal pairs of function spaces for weighted Hardy operators prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
(TF ČZU Praha)
 Posudek oponenta
Bc. Petr Petráček Geometrické vlastnosti podprostorů spojitých funkcí prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Jana Šišláková Nekomutatívna Choquetova teória doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
(ČVUT FEL)
 Posudek oponenta
Bc. Filip Soudský Weighted rearrangement-invariant function spaces prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc.
(FSI ČVUT)
 Posudek oponenta
Bc. Josef Žabenský Analysis of attractors for generalized Newtonian fluids in 3d domains doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Miroslav Bulíček Ph.D.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2010/11, termín obhajoby: 26. května 2011

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Daniel Campbell Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Vendula Exnerová Bifurkace obyčejných diferenciálních rovnic z bodů Fučíkova spektra doc. RNDr. Jana Stará, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Oldřich John, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Jaroslav Hančl Obecná enumerace číselných rozkladů doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
(KAM MFF UK)
 Posudek vedoucího
Mgr. Vít Jelínek
(KAM MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. František Konopecký Diferencovatelnost inverzního zobrazení doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
(MÚ ČAV)
 Posudek oponenta
Bc. Karel Vostruha Asymptotické chování nelineárních evolučních rovnic hyperbolického typu. doc. RNDr. Dalibor Pražák Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
RNDr. Miroslav Bulíček Ph.D.
(MÚUK, MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2009/10, termín obhajoby: 8. září 2010

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Martin Rmoutil Vlastnosti $\sigma$-pórovitých množin prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Miroslav Zelený, PhD.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Martin Slavata Prostory spojitých funkcí v topologii bodové konvergence doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta


Akad. rok 2009/10, termín obhajoby: 2. června 2010

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Marek Cúth  *) Separabilní redukce ve funkcionální analýze doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Vojtěch Novotný Rozšiřování zobrazení do Banachových prostorů prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Eva Pernecká Compactness of operators on function spaces prof. RNDr. Luboš Pick, CSc, DSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
(TF ČZU)
 Posudek oponenta

*) Práce získala "Cenu děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci" (podle Směrnice děkana 7/2006).


Akad. rok 2008/09, termín obhajoby: 15. září 2009

Student(ka) Diplomová práce Vedoucí a jeho posudek Oponent a jeho posudek
Bc. Martin Doležal  *) Nekonečné hry a jejich aplikace doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta
Bc. Luděk Kleprlík Sobolevovy prostory a skládaní zobrazení doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
(KMA MFF UK)
 Posudek vedoucího
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(KMA MFF UK)
 Posudek oponenta

*) Práce získala "Cenu děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci" (podle Směrnice děkana 7/2006).